ОБЩИНА ВЕНЕЦ                                       

                                                   с. Венец, община Венец, област Шумен, ул. "Кирил и Методий", № 24                                                       

тел.: 05343 / 21 – 91,  факс: 05343 / 89-80

Web site: www.venets.bg; E – mail: obs_vn@abv.bg;

Възложител: ОБЩИНА ВЕНЕЦ
Име: „Доставка на хранителни продукти за ДГ в общ. Венец, по предварителни заявки“
Описание: „Доставка на хранителни продукти за ДГ в общ. Венец, по предварителни заявки“
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 50000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012019009400012019-05-28 15:39:12обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиОбява по чл.187, ал.1 от ЗОП за събиране на оферти2019-05-28 15:44:29
000012019009400032019-05-28 15:39:12документация за участие в процедуритеУказания, техническа спецификация, образци и проект на договор2019-05-28 15:44:30
000012019009400042019-05-28 15:55:55ДРУГОИнформация за публикувана обява по чл.20, ал.3 от ЗОПИнформация за публикувана обява по чл.20, ал.3 от ЗОП2019-05-28 15:56:00
000012019009400052019-06-07 16:54:07ДРУГОИнформация за удължаване на срока за получаване на офертиИнформация за удължаване на срока за получаване на оферти2019-06-07 16:54:13
000012019009400062019-06-07 16:54:08ДРУГОСъобщение за датата и часа на отваряне на офертитеСъобщение за датата и часа на отваряне на офертите2019-06-07 16:54:18
000012019009400072019-06-11 14:00:35протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол на комисията2019-06-11 14:00:42
000012019009400082019-07-19 15:53:17договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор с приложения2019-07-19 15:53:24