ОБЩИНА ВЕНЕЦ                                       

                                                   с. Венец, община Венец, област Шумен, ул. "Кирил и Методий", № 24                                                       

тел.: 05343 / 21 – 91,  факс: 05343 / 89-80

Web site: www.venets.bg; E – mail: obs_vn@abv.bg;

Възложител: ОБЩИНА ВЕНЕЦ
Име: „Изпълнение на строително-монтажни работи по проект: „Реконструкция и рехабилитация на улици в населени места на Община Венец“ осъществяван по ПРСР 2014-2020 г.“ по 4 (четири) обособени позиции“
Описание: „Изпълнение на строително-монтажни работи по проект: „Реконструкция и рехабилитация на улици в населени места на Община Венец“ осъществяван по ПРСР 2014-2020 г.“ по 4 (четири) обособени позиции“
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 1089559.83 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012019009500012019-07-04 17:17:49решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение за откриване на обществена поръчка2019-07-04 17:58:25
000012019009500022019-07-04 17:18:32решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление за обществена поръчка2019-07-04 17:58:26
000012019009500032019-07-04 17:19:54документация за участие в процедуритеДокументация - Указания, Техническа спецификация, Методика за оценка, Образци, ЕЕДОП, Проект на договор, Приложения2019-07-04 17:58:26
000012019009500042019-07-04 17:23:20документация за участие в процедуритеОП 1 - Технически проект с. Борци - ул. Дабрава участък 1 /запад/2019-07-04 17:58:27
000012019009500052019-07-04 17:26:09документация за участие в процедуритеОП 1 - Технически проект с. Борци - ул. Свобода2019-07-04 17:58:28
000012019009500062019-07-04 17:28:08документация за участие в процедуритеОП 1 - Технически проект с. Борци - ул. Дъбрава - част I2019-07-04 17:58:29
000012019009500072019-07-04 17:32:39решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОП 1 - Технически проект с. Борци - ул. Дъбрава - част II2019-07-04 17:58:30
000012019009500082019-07-04 17:40:14документация за участие в процедуритеОП 2 - Технически проект с. Венец - ул. Дунав2019-07-04 17:58:31
000012019009500092019-07-04 17:46:58документация за участие в процедуритеОП 2 - Технически проект с. Венец - ул. Стара планина - част I2019-07-04 17:58:31
000012019009500102019-07-04 17:49:23документация за участие в процедуритеОП 2 - Технически проект с. Венец - ул. Стара планина - част II2019-07-04 17:58:32
000012019009500112019-07-04 17:52:23документация за участие в процедуритеОП 3 - Технически проект с. Ясенково - ул. Явор2019-07-04 17:58:33
000012019009500122019-07-04 17:55:10документация за участие в процедуритеОП 3 - Технически проект с. Ясенково - ул. Изворна2019-07-04 17:58:34
000012019009500132019-07-04 17:58:05документация за участие в процедуритеОП 4 - Технически проект с. Изгрев - ул. Хан Крум2019-07-04 17:58:35
000012019009500142019-07-04 18:00:54документация за участие в процедуритеРазрешение за строеж2019-07-04 18:00:59
000012019009500152019-07-04 18:01:21ДРУГОИнформация по чл.44, ал.3, т.1 от ЗОПИнформация по чл.44, ал.3, т.1 от ЗОП2019-07-04 18:01:26
000012019009500162019-07-18 12:26:08разясненията по документациите за участиеРазяснение № 12019-07-18 12:26:13
000012019009500172019-08-07 15:20:39протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол №1 на комисията2019-08-07 15:20:47
000012019009500182019-08-23 15:15:59ДРУГОСъобщение за отваряне на ценовите предложенияСъобщение за отваряне на ценовите предложения2019-08-23 15:16:05
000012019009500192019-09-04 14:39:01протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол №2 на комисията2019-09-04 14:39:12
000012019009500202019-09-04 14:39:01протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол №3 на комисията2019-09-04 14:39:21
000012019009500212019-09-04 14:39:01протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол №4 на комисията2019-09-04 14:39:27
000012019009500222019-09-04 14:39:01протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол №5 на комисията2019-09-04 14:39:33
000012019009500232019-09-04 14:39:01решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПРешение за избор на изпълнител2019-09-04 14:39:39
000012019009500242019-10-10 16:16:04ДРУГООбявление за възложена поръчкаОбявление за възложена поръчка2019-10-10 16:17:49
000012019009500272019-10-10 16:16:04договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор по ОП 1 с приложения2019-10-10 16:16:32