ОБЩИНА ВЕНЕЦ                                       

                                                   с. Венец, община Венец, област Шумен, ул. "Кирил и Методий", № 24                                                       

тел.: 05343 / 21 – 91,  факс: 05343 / 89-80

Web site: www.venets.bg; E – mail: obs_vn@abv.bg;

Възложител: ОБЩИНА ВЕНЕЦ
Име: „Изпълнение на строително-монтажни работи по проект: „Изграждане на спортна площадка в с. Боян, община Венец“, осъществяван по ПРСР 2014-2020”
Описание: „Изпълнение на строително-монтажни работи по проект: „Изграждане на спортна площадка в с. Боян, община Венец“, осъществяван по ПРСР 2014-2020”
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 84422.52 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012019009500012019-07-11 16:39:52обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиОбява по чл.187, ал.1 от ЗОП за събиране на оферти2019-07-11 16:51:50
000012019009500022019-07-11 16:41:09документация за участие в процедуритеУказания, техническа спецификация, образци и проект на договор2019-07-11 16:51:50
000012019009500032019-07-11 16:51:01документация за участие в процедуритеТехнически проект2019-07-11 16:51:51
000012019009500042019-07-11 17:19:35ДРУГОИнформация по чл.44, ал.3, т.1 от ЗОПИнформация по чл.44, ал.3, т.1 от ЗОП2019-07-11 17:19:35
000012019009600052019-07-11 17:03:22ДРУГОИнформация за публикувана обява по чл.20, ал.3 от ЗОПИнформация за публикувана обява по чл.20, ал.3 от ЗОП2019-07-11 17:03:28
000012019009600062019-07-23 17:18:40ДРУГОИнформация за удължаване на срока за получаване на офертиИнформация за удължаване на срока за получаване на оферти2019-07-23 17:18:46
000012019009600072019-07-23 17:18:40ДРУГОСъобщение за датата и часа на отваряне на офертитеСъобщение за датата и часа на отваряне на офертите2019-07-23 17:18:52
000012019009600082019-07-30 12:08:13съобщение с мотиви за оттегляне на обявата по чл. 193 от ЗОПСъобщение за прекратяване на обществената поръчка 2019-07-30 12:08:19