ОБЩИНА ВЕНЕЦ                                       

                                                   с. Венец, община Венец, област Шумен, ул. "Кирил и Методий", № 24                                                       

тел.: 05343 / 21 – 91,  факс: 05343 / 89-80

Web site: www.venets.bg; E – mail: obs_vn@abv.bg;

Възложител: ОБЩИНА ВЕНЕЦ
Име: „Упражняване на авторски надзор при изпълнение на строително – монтажни работи по проект „Реконструкция и рехабилитация на улици в населени места на община Венец” - за обекти: ул. „Дъбрава“ в с. Борци, ул. „Хан Крум“ в с. Изгрев и ул. „Стара планина“ в с. Венец”, осъществяван по ПРСР 2014-2020”
Описание: „Упражняване на авторски надзор при изпълнение на строително – монтажни работи по проект „Реконструкция и рехабилитация на улици в населени места на община Венец” - за обекти: ул. „Дъбрава“ в с. Борци, ул. „Хан Крум“ в с. Изгрев и ул. „Стара планина“ в с. Венец”, осъществяван по ПРСР 2014-2020”
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 2456.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012019009600012019-07-25 16:03:13решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение за откриване на обществена поръчка2019-07-25 16:06:58
000012019009600022019-07-25 16:03:13ДРУГОИнформация по чл.44, ал.3, т.1 от ЗОПИнформация по чл.44, ал.3, т.1 от ЗОП2019-07-25 16:06:58
000012019009600032019-08-29 13:59:21ДРУГООбявление за възложена поръчкаОбявление за възложена поръчка2019-08-29 13:59:27
000012019009600042019-08-29 14:01:59договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор с приложения2019-08-29 14:02:06
000012020011500052021-04-21 12:33:51ДРУГООбявление за приключване на договор за обществена поръчкаОбявление за приключване на договор за обществена поръчка2021-04-21 12:33:56