ОБЩИНА ВЕНЕЦ                                       

                                                   с. Венец, община Венец, област Шумен, ул. "Кирил и Методий", № 24                                                       

тел.: 05343 / 21 – 91,  факс: 05343 / 89-80

Web site: www.venets.bg; E – mail: obs_vn@abv.bg;

Възложител: ОБЩИНА ВЕНЕЦ
Име: “Специализиран превоз на деца и ученици през учебната 2019/2020 г. в общ. Венец” с 4 позиции: І. Венец-Габрица-Венец; ІІ. Венец-Черноглавци-Венец; ІІІ. Венец-Ясенково-Борци-Венец; ІV. Венец-Буйновица-Изгрев-Венец”
Описание: “Специализиран превоз на деца и ученици през учебната 2019/2020 г. в общ. Венец” с 4 позиции: І. Венец-Габрица-Венец; ІІ. Венец-Черноглавци-Венец; ІІІ. Венец-Ясенково-Борци-Венец; ІV. Венец-Буйновица-Изгрев-Венец”
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 61943.75 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012019009800012019-08-06 17:00:23решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение за откриване на обществена поръчка2019-08-06 17:01:45
000012019009800022019-08-06 17:00:57решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление за обществена поръчка2019-08-06 17:01:46
000012019009800032019-08-06 17:05:41документация за участие в процедуритеДокументация - Указания, Техническа спецификация, Образци, ЕЕДОП, Проект на договор2019-08-06 17:05:41
000012019009800042019-08-28 14:02:51протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол на комисията2019-08-28 14:03:00
000012019009800052019-09-05 14:45:35ДРУГОУведомление за отваряне на ценовите предложенияУведомление за отваряне на ценовите предложения2019-09-05 14:45:42
000012019009800062019-09-11 13:51:03протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротоколи на комисията2019-09-11 13:51:10
000012019009800072019-09-11 13:52:38решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПРешение за избор на изпълнител 2019-09-11 13:52:45
000012019009800082019-10-25 15:24:47ДРУГООбявление за възложена поръчкаОбявление за възложена поръчка2019-10-25 15:24:54
000012019009800092019-10-25 15:29:07договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор с приложения - ОП 12019-10-25 15:29:14
000012019009800102019-10-25 15:29:07договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор с приложения - ОП 22019-10-25 15:29:21
000012019009800112019-10-25 15:29:07договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор с приложения - ОП 32019-10-25 15:29:28
000012019009800122019-10-25 15:29:07договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор с приложения - ОП 42019-10-25 15:29:35
000012020011500132020-07-24 16:47:14ДРУГООбявление за изменение на договор за обществена поръчка - ОП 1Обявление за изменение на договор за обществена поръчка - ОП 12020-07-24 16:47:18
000012020011500142020-07-24 16:47:14допълнителните споразумения за изменения на договорите за обществени поръчкиДопълнително споразумение - ОП 12020-07-24 16:47:24
000012020011500182020-07-24 16:47:14допълнителните споразумения за изменения на договорите за обществени поръчкиПриложение към Допълнително споразумение - ОП 12020-07-24 16:47:42
000012020011500192020-07-24 16:47:14ДРУГООбявление за изменение на договор за обществена поръчка - ОП 2Обявление за изменение на договор за обществена поръчка - ОП 22020-07-24 16:47:46
000012020011500202020-07-24 16:47:14допълнителните споразумения за изменения на договорите за обществени поръчкиДопълнително споразумение - ОП 22020-07-24 16:47:52
000012020011500212020-07-24 16:47:14допълнителните споразумения за изменения на договорите за обществени поръчкиПриложение към Допълнително споразумение - ОП 22020-07-24 16:47:56
000012020011500222020-07-24 16:47:14ДРУГООбявление за изменение на договор за обществена поръчка - ОП 3Обявление за изменение на договор за обществена поръчка - ОП 32020-07-24 16:48:00
000012020011500232020-07-24 16:47:14допълнителните споразумения за изменения на договорите за обществени поръчкиДопълнително споразумение - ОП 32020-07-24 16:48:06
000012020011500242020-07-24 16:47:14допълнителните споразумения за изменения на договорите за обществени поръчкиПриложение към Допълнително споразумение - ОП 32020-07-24 16:48:10
000012020011500252020-07-24 16:47:14ДРУГООбявление за изменение на договор за обществена поръчка - ОП 4Обявление за изменение на договор за обществена поръчка - ОП 42020-07-24 16:48:14
000012020011500262020-07-24 16:47:14допълнителните споразумения за изменения на договорите за обществени поръчкиДопълнително споразумение - ОП 42020-07-24 16:48:20
000012020011500272020-07-24 16:47:14допълнителните споразумения за изменения на договорите за обществени поръчкиПриложение към Допълнително споразумение - ОП 42020-07-24 16:48:24
000012020011500282020-10-12 17:09:45ДРУГООбявление за приключване на договор - ОП 1Обявление за приключване на договор - ОП 12020-10-12 17:09:50