ОБЩИНА ВЕНЕЦ                                       

                                                   с. Венец, община Венец, област Шумен, ул. "Кирил и Методий", № 24                                                       

тел.: 05343 / 21 – 91,  факс: 05343 / 89-80

Web site: www.venets.bg; E – mail: obs_vn@abv.bg;

Възложител: ОБЩИНА ВЕНЕЦ
Име: Покана за предоставяне на оферта в обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXVI от Закона за обществените поръчки (ЗОП), чрез Покана до определени лица, на основание чл. 191, ал. 1, т. 1 от ЗОП с предмет: „Изпълнение на строително-монтажни работи по проект: „Изграждане на спортна площадка в с. Боян, община Венец“, осъществяван по ПРСР 2014-2020”
Описание: Покана за предоставяне на оферта в обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXVI от Закона за обществените поръчки (ЗОП), чрез Покана до определени лица, на основание чл. 191, ал. 1, т. 1 от ЗОП с предмет: „Изпълнение на строително-монтажни работи по проект: „Изграждане на спортна площадка в с. Боян, община Венец“, осъществяван по ПРСР 2014-2020”
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 84422.52 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012019009900012019-08-30 16:15:56покана по чл. 191 от ЗОППокана по чл.191, ал.1, т.1 от ЗОП2019-08-30 16:17:33
000012019009900022019-08-30 16:14:33документация за участие в процедуритеУказания, техническа спецификация, образци и проект на договор 2019-08-30 16:17:33
000012019009900032019-08-30 16:14:33документация за участие в процедуритеТехнически проект2019-08-30 16:17:34
000012019009900042019-08-30 16:14:33ДРУГОИнформация по чл.44, ал.3, т.1 от ЗОПИнформация по чл.44, ал.3, т.1 от ЗОП2019-08-30 16:17:34
000012019009900052019-09-10 15:36:02ДРУГОСъобщение за прекратяване на обществената поръчкаСъобщение за прекратяване на обществената поръчка2019-09-10 15:36:08