ОБЩИНА ВЕНЕЦ                                       

                                                   с. Венец, община Венец, област Шумен, ул. "Кирил и Методий", № 24                                                       

тел.: 05343 / 21 – 91,  факс: 05343 / 89-80

Web site: www.venets.bg; E – mail: obs_vn@abv.bg;

Възложител: ОБЩИНА ВЕНЕЦ
Име: „Зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа на територията на община Венец през 2020 година“
Описание: „Зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа на територията на община Венец през 2020 година“
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 105250.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012019010200012019-11-06 16:42:39решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение за откриване на обществена поръчка2019-11-06 16:44:19
000012019010200022019-11-06 16:42:39решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление за обществена поръчка2019-11-06 16:44:19
000012019010200032019-11-06 16:42:39документация за участие в процедуритеДокументация - Указания, Техническа спецификация, Образци, ЕЕДОП, Проект на договор2019-11-06 16:44:19
000012019010200042019-11-06 16:42:39ДРУГОИнформация по чл.44, ал.3, т.1 от ЗОПИнформация по чл.44, ал.3, т.1 от ЗОП2019-11-06 16:44:20
000012019010200052019-11-27 16:12:14протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол №1 на комисията2019-11-27 16:12:20
000012019010200062019-12-06 14:39:25ДРУГОСъобщение за отваряне на ценовите предложения Съобщение за отваряне на ценовите предложения 2019-12-06 14:39:32
000012019010200072019-12-12 16:20:29протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол №2 на комисията2019-12-12 16:20:35
000012019010200082019-12-12 16:20:29протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол №3 на комисията2019-12-12 16:20:41
000012019010200092019-12-12 16:20:29решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПРешение за избор на изпълнител2019-12-12 16:20:46
000012019010200102020-01-24 17:19:30ДРУГООбявление за възложена поръчкаОбявление за възложена поръчка2020-01-24 17:19:34
000012019010200122020-01-24 17:19:30договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор с приложения2020-01-24 17:19:45
000012020011500132021-01-20 14:23:13ДРУГООбявление за приключен договор Обявление за приключен договор 2021-01-20 14:23:26