ОБЩИНА ВЕНЕЦ                                       

                                                   с. Венец, община Венец, област Шумен, ул. "Кирил и Методий", № 24                                                       

тел.: 05343 / 21 – 91,  факс: 05343 / 89-80

Web site: www.venets.bg; E – mail: obs_vn@abv.bg;

Възложител: ОБЩИНА ВЕНЕЦ
Име: „Специализиран превоз на учители през 2020 г. с 4 позиции“ Обособена позиция №1: Шумен-Венец-Шумен; Обособена позиция №2: Шумен-Борци-Ясенково-Шумен; Обособена позиция №3: Шумен-Осеновец-Буйновица-Изгрев-Шумен; Обособена позиция №4: Шумен-Габрица-Черноглавци-Шумен.
Описание: „Специализиран превоз на учители през 2020 г. с 4 позиции“ Обособена позиция №1: Шумен-Венец-Шумен; Обособена позиция №2: Шумен-Борци-Ясенково-Шумен; Обособена позиция №3: Шумен-Осеновец-Буйновица-Изгрев-Шумен; Обособена позиция №4: Шумен-Габрица-Черноглавци-Шумен.
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 190444.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012019010300012019-11-12 16:31:49решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение за откриване на обществена поръчка2019-11-12 16:32:17
000012019010300022019-11-12 16:31:49решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление за обществена поръчка2019-11-12 16:32:17
000012019010300032019-11-12 16:40:24документация за участие в процедуритеДокументация - Указания, Техническа спецификация, Образци, ЕЕДОП, Проект на договор2019-11-12 16:40:30
000012019010300042019-11-12 16:41:08ДРУГОИнформация по чл.44, ал.3, т.1 от ЗОПИнформация по чл.44, ал.3, т.1 от ЗОП2019-11-12 16:41:15
000012019010300052019-12-03 16:21:12протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол №1 на комисията2019-12-03 16:21:26
000012019010300062019-12-13 14:46:12ДРУГОСъобщение за отваряне на ценовите предложенияСъобщение за отваряне на ценовите предложения2019-12-13 14:46:17
000012019010300072019-12-18 16:16:46протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол №2 на комисията 2019-12-18 16:16:53
000012019010300082019-12-18 16:16:46протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол №3 на комисията2019-12-18 16:16:58
000012019010300092019-12-18 16:16:46решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПРешение за избор на изпълнител2019-12-18 16:17:04
000012019010300102020-01-31 15:21:57ДРУГООбявление за възложена поръчкаОбявление за възложена поръчка2020-01-31 15:22:04
000012019010300112020-01-31 15:27:36договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор с приложения - ОП 12020-01-31 15:27:48
000012019010300122020-01-31 15:27:36договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор с приложения - ОП 22020-01-31 15:27:55
000012019010300132020-01-31 15:27:36договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор с приложения - ОП 32020-01-31 15:28:02
000012019010300142020-01-31 15:27:36договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор с приложения - ОП 42020-01-31 15:28:09
000012019010300152020-02-14 15:19:09ДРУГООбявление за приключен договор - ОП 4Обявление за приключен договор - ОП 42020-02-14 15:19:15
000012020011500162021-01-20 14:17:45ДРУГООбявление за приключен договор - ОП 1Обявление за приключен договор - ОП 12021-01-20 14:17:54
000012020011500172021-01-20 14:17:45ДРУГООбявление за приключен договор - ОП 2Обявление за приключен договор - ОП 22021-01-20 14:17:59
000012020011500182021-01-20 14:17:45ДРУГООбявление за приключен договор - ОП 3Обявление за приключен договор - ОП 32021-01-20 14:18:05