ОБЩИНА ВЕНЕЦ                                       

                                                   с. Венец, община Венец, област Шумен, ул. "Кирил и Методий", № 24                                                       

тел.: 05343 / 21 – 91,  факс: 05343 / 89-80

Web site: www.venets.bg; E – mail: obs_vn@abv.bg;

Възложител: ОБЩИНА ВЕНЕЦ
Име: „Изпълнение на строително-монтажни работи по проект: „Изграждане на спортна площадка в с. Боян, община Венец“, осъществяван по ПРСР 2014-2020”
Описание: „Изпълнение на строително-монтажни работи по проект: „Изграждане на спортна площадка в с. Боян, община Венец“, осъществяван по ПРСР 2014-2020”
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 84422.52 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012019010300012019-12-02 15:32:04обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиОбява по чл.187, ал.1 от ЗОП за събиране на оферти2019-12-02 15:33:26
000012019010300022019-12-02 15:32:04документация за участие в процедуритеУказания, техническа спецификация, образци и проект на договор 2019-12-02 15:33:27
000012019010300032019-12-02 15:32:04документация за участие в процедуритеТехнически проект2019-12-02 15:33:27
000012019010300042019-12-02 15:32:04ДРУГОИнформация по чл.44, ал.3, т.1 от ЗОПИнформация по чл.44, ал.3, т.1 от ЗОП2019-12-02 15:33:28
000012019010400052019-12-02 15:55:31ДРУГОИнформация за публикувана обява по чл.20, ал.3 от ЗОПИнформация за публикувана обява по чл.20, ал.3 от ЗОП2019-12-02 15:55:37
000012019010400062019-12-12 13:01:43разясненията по документациите за участиеРазяснение № 12019-12-12 13:01:49
000012019010400072019-12-17 16:51:03ДРУГОИнформация за удължаване на срока за получаване на офертиИнформация за удължаване на срока за получаване на оферти2019-12-17 16:51:08
000012019010400082019-12-17 16:51:03ДРУГОСъобщение за датата и часа на отваряне на офертитеСъобщение за датата и часа на отваряне на офертите2019-12-17 16:51:14
000012019010500092020-01-30 10:22:42протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол на комисията2020-01-30 10:22:52
000012019010500102020-02-12 08:51:52договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор с приложения2020-02-12 08:52:03
000012020011500122020-10-14 15:21:29допълнителните споразумения за изменения на договорите за обществени поръчкиДопълнително споразумение и приложения към него2020-10-14 15:21:39