ОБЩИНА ВЕНЕЦ                                       

                                                   с. Венец, община Венец, област Шумен, ул. "Кирил и Методий", № 24                                                       

тел.: 05343 / 21 – 91,  факс: 05343 / 89-80

Web site: www.venets.bg; E – mail: obs_vn@abv.bg;

Възложител: ОБЩИНА ВЕНЕЦ
Име: „Доставка на горива за зареждане на моторните превозни средства на Община Венец със срок до 31.12.2021 г.“
Описание: „Доставка на горива за зареждане на моторните превозни средства на Община Венец със срок до 31.12.2021 г.“
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 163291.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012019010500012019-12-09 11:39:31решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение за откриване на обществена поръчка2019-12-09 11:40:35
000012019010500032019-12-09 11:39:31ДРУГОИнформация по чл.44, ал.3, т.1 от ЗОПИнформация по чл.44, ал.3, т.1 от ЗОП2019-12-09 11:40:36
000012019010500042020-01-14 15:30:47ДРУГООбявление за възложена поръчкаОбявление за възложена поръчка2020-01-14 15:30:54
000012019010500052020-01-14 15:30:47договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор2020-01-14 15:30:59
000012020011500062022-01-10 14:46:32ДРУГООбявление за приключване на договор за обществена поръчкаОбявление за приключване на договор за обществена поръчка2022-01-10 14:46:37