ОБЩИНА ВЕНЕЦ                                       

                                                   с. Венец, община Венец, област Шумен, ул. "Кирил и Методий", № 24                                                       

тел.: 05343 / 21 – 91,  факс: 05343 / 89-80

Web site: www.venets.bg; E – mail: obs_vn@abv.bg;

Възложител: ОБЩИНА ВЕНЕЦ
Име: „Специализиран превоз на служители на община Венец за период от две години с маршрут Шумен-Венец-Ясенково и обратно с 2 позиции“ Обособена позиция №1: Шумен-Венец-Шумен; Обособена позиция №2: Ясенково-Борци-Венец-Ясенково.
Описание: „Специализиран превоз на служители на община Венец за период от две години с маршрут Шумен-Венец-Ясенково и обратно с 2 позиции“ Обособена позиция №1: Шумен-Венец-Шумен; Обособена позиция №2: Ясенково-Борци-Венец-Ясенково.
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 49896.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012020010600012020-01-27 14:44:15решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение за откриване на обществена поръчка2020-01-27 14:45:42
000012020010600022020-01-27 14:44:15решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление за обществена поръчка2020-01-27 14:45:42
000012020010600032020-01-27 14:44:15документация за участие в процедуритеДокументация - Указания, Техническа спецификация, Образци, ЕЕДОП, Проект на договор2020-01-27 14:45:43
000012020010600042020-01-27 14:44:15ДРУГОИнформация по чл.44, ал.3, т.1 от ЗОПИнформация по чл.44, ал.3, т.1 от ЗОП2020-01-27 14:45:43
000012020010600052020-02-26 15:54:02ДРУГОСъобщение за отваряне на ценовите предложенияСъобщение за отваряне на ценовите предложения2020-02-26 15:54:06
000012020010600062020-03-04 16:07:24протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол №1 на комисията2020-03-04 16:07:30
000012020010600072020-03-04 16:07:24протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол №2 на комисията2020-03-04 16:07:35
000012020010600082020-03-04 16:07:24протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол №3 на комисията2020-03-04 16:07:39
000012020010600092020-03-04 16:07:24протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхДоклад на комисията2020-03-04 16:07:44
000012020010600102020-03-04 16:07:24решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПРешение за избор на изпълнител2020-03-04 16:07:48
000012020010600112020-04-15 13:35:37ДРУГООбявление за възложена поръчкаОбявление за възложена поръчка2020-04-15 13:35:44
000012020010600122020-04-15 13:35:37договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор с приложения - ОП 12020-04-15 13:35:51
000012020010600132020-04-15 13:35:37договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор с приложения - ОП 22020-04-15 13:35:57
000012020010600142022-04-27 12:12:38ДРУГООбявление за приключен договор - ОП 1Обявление за приключен договор - ОП 12022-04-27 12:12:43
000012020010600152022-04-27 12:12:38ДРУГООбявление за приключен договор - ОП 2Обявление за приключен договор - ОП 22022-04-27 12:12:50