ОБЩИНА ВЕНЕЦ                                       

                                                   с. Венец, община Венец, област Шумен, ул. "Кирил и Методий", № 24                                                       

тел.: 05343 / 21 – 91,  факс: 05343 / 89-80

Web site: www.venets.bg; E – mail: obs_vn@abv.bg;

Възложител: ОБЩИНА ВЕНЕЦ
Име: „Доставка на електрическа енергия ниско напрежение по регулирани цени от краен снабдител за нуждите на община Венец”
Описание: „Доставка на електрическа енергия ниско напрежение по регулирани цени от краен снабдител за нуждите на община Венец”
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 121034.24 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012020010800012020-02-26 14:14:01решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение за откриване на обществена поръчка2020-02-26 14:15:00
000012020010800032020-02-26 14:14:01ДРУГОПриложение №1 - Списък на обектитеПриложение №1 - Списък на обектите2020-02-26 14:15:01
000012020010800042020-02-26 14:14:01ДРУГОИнформация по чл.44, ал.3, т.1 от ЗОПИнформация по чл.44, ал.3, т.1 от ЗОП2020-02-26 14:15:01
000012020010800052020-05-05 16:29:28ДРУГООбявление за възложена поръчкаОбявление за възложена поръчка2020-05-05 16:29:32
000012020010800062020-05-05 16:29:28договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор с приложения 2020-05-05 16:29:38
000012020011700072020-07-14 14:02:48ДРУГООбявление за изменение на договор за обществена поръчка Обявление за изменение на договор за обществена поръчка 2020-07-14 14:02:53
000012020011700082020-07-14 14:02:48допълнителните споразумения за изменения на договорите за обществени поръчкиДопълнително споразумение 2020-07-14 14:02:56
000012020011700092020-11-06 16:16:50ДРУГООбявление за приключване на договор Обявление за приключване на договор 2020-11-06 16:16:56