ОБЩИНА ВЕНЕЦ                                       

                                                   с. Венец, община Венец, област Шумен, ул. "Кирил и Методий", № 24                                                       

тел.: 05343 / 21 – 91,  факс: 05343 / 89-80

Web site: www.venets.bg; E – mail: obs_vn@abv.bg;

Възложител: ОБЩИНА ВЕНЕЦ
Име: „Доставка на хранителни продукти за ДГ в Община Венец, по предварителни заявки“
Описание: „Доставка на хранителни продукти за ДГ в Община Венец, по предварителни заявки“
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 58633.73 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012020010800012020-03-02 16:20:14обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиОбява по чл.187, ал.1 от ЗОП за събиране на оферти2020-03-02 16:20:36
000012020010800022020-03-02 16:20:14документация за участие в процедуритеУказания, техническа спецификация, образци и проект на договор2020-03-02 16:20:36
000012020010800032020-03-02 16:20:14ДРУГОИнформация по чл.44, ал.3, т.1 от ЗОПИнформация по чл.44, ал.3, т.1 от ЗОП2020-03-02 16:20:36
000012020010800042020-03-02 16:33:04ДРУГОИнформация за публикувана обява по чл.20, ал.3 от ЗОПИнформация за публикувана обява по чл.20, ал.3 от ЗОП2020-03-02 16:33:08
000012020010900052020-03-16 16:56:09ДРУГОИнформация за удължаване на срока за получаване на офертиИнформация за удължаване на срока за получаване на оферти2020-03-16 16:56:13
000012020011100062020-05-08 16:19:43протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол на комисията2020-05-08 16:19:50
000012020011100072020-06-09 15:21:40договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор с приложения2020-06-09 15:21:53