ОБЩИНА ВЕНЕЦ                                       

                                                   с. Венец, община Венец, област Шумен, ул. "Кирил и Методий", № 24                                                       

тел.: 05343 / 21 – 91,  факс: 05343 / 89-80

Web site: www.venets.bg; E – mail: obs_vn@abv.bg;

Възложител: ОБЩИНА ВЕНЕЦ
Име: „Инженеринг – проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор на обект „Ремонт на улици в населените места на Община Венец““
Описание: „Инженеринг – проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор на обект „Ремонт на улици в населените места на Община Венец““
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 208350.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012020011000012020-03-06 15:51:31решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение за откриване на обществена поръчка2020-03-06 15:54:30
000012020011000022020-03-06 15:51:31решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление за обществена поръчка2020-03-06 15:54:31
000012020011000032020-03-06 15:51:31документация за участие в процедуритеДокументация - Указания, Техническа спецификация, Образци, ЕЕДОП, Проект на договор2020-03-06 15:54:31
000012020011000042020-03-06 16:33:35ДРУГОИнформация по чл.44, ал.3, т.1 от ЗОПИнформация по чл.44, ал.3, т.1 от ЗОП2020-03-06 16:33:35
000012020011000052020-04-08 12:21:33протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол №1 на комисията2020-04-08 12:21:38
000012020011000062020-04-08 12:21:33протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол №2 на комисията2020-04-08 12:21:43
000012020011000072020-04-28 14:30:12ДРУГОСъобщение за отваряне на ценовите предложенияСъобщение за отваряне на ценовите предложения2020-04-28 14:30:16
000012020011000082020-05-07 16:11:25протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол №3 на комисията2020-05-07 16:11:38
000012020011000092020-05-07 16:11:25протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол №4 на комисията2020-05-07 16:11:42
000012020011000102020-05-07 16:11:25решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПРешение за избор на изпълнител2020-05-07 16:11:48
000012020011000112020-07-07 17:03:49ДРУГООбявление за възложена поръчкаОбявление за възложена поръчка2020-07-07 17:03:53
000012020011000122020-07-07 17:03:49договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор2020-07-07 17:04:00
000012020011000132020-07-07 17:03:49договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложения към договора2020-07-07 17:04:07
000012020011000142020-12-08 15:50:42ДРУГООбявление за приключване на договорОбявление за приключване на договор2020-12-08 15:50:48