ОБЩИНА ВЕНЕЦ                                       

                                                   с. Венец, община Венец, област Шумен, ул. "Кирил и Методий", № 24                                                       

тел.: 05343 / 21 – 91,  факс: 05343 / 89-80

Web site: www.venets.bg; E – mail: obs_vn@abv.bg;

Възложител: ОБЩИНА ВЕНЕЦ
Име: „Инженеринг – проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор на обект „Рехабилитация на улици в населени места с. Борци, с. Боян, с. Габрица, с. Изгрев и с. Капитан Петко на територията на Община Венец””
Описание: „Инженеринг – проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор на обект „Рехабилитация на улици в населени места с. Борци, с. Боян, с. Габрица, с. Изгрев и с. Капитан Петко на територията на Община Венец””
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 541625.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012020011000012020-03-09 15:47:01решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение за откриване на обществена поръчка2020-03-09 15:49:13
000012020011000022020-03-09 15:47:01решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление за обществена поръчка 2020-03-09 15:49:13
000012020011000032020-03-09 15:47:01документация за участие в процедуритеДокументация - Указания, Техническа спецификация, Образци, ЕЕДОП, Проект на договор2020-03-09 15:49:14
000012020011000042020-03-09 15:47:01ДРУГОИнформация по чл.44, ал.3, т.1 от ЗОПИнформация по чл.44, ал.3, т.1 от ЗОП2020-03-09 15:49:14
000012020011000052020-04-08 12:23:13протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол №1 на комисията2020-04-08 12:23:17
000012020011000062020-04-08 12:23:13протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол №2 на комисията2020-04-08 12:23:21
000012020011000072020-04-28 14:31:39ДРУГОСъобщение за отваряне на ценовите предложенияСъобщение за отваряне на ценовите предложения2020-04-28 14:31:42
000012020011000082020-05-07 16:14:08протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол №3 на комисията2020-05-07 16:14:17
000012020011000092020-05-07 16:14:08протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол №4 на комисията2020-05-07 16:14:22
000012020011000102020-05-07 16:14:08решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПРешение за избор на изпълнител2020-05-07 16:14:27
000012020011000112020-07-06 16:51:10ДРУГООбявление за възложена поръчкаОбявление за възложена поръчка2020-07-06 16:51:16
000012020011000122020-07-06 16:51:10договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор с приложения - част I2020-07-06 16:51:30
000012020011000132020-07-06 16:51:10договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор с приложения - част II2020-07-06 16:51:37
000012020011000142021-06-21 15:31:00ДРУГООбявление за приключване на договорОбявление за приключване на договор2021-06-21 15:31:07