ОБЩИНА ВЕНЕЦ                                       

                                                   с. Венец, община Венец, област Шумен, ул. "Кирил и Методий", № 24                                                       

тел.: 05343 / 21 – 91,  факс: 05343 / 89-80

Web site: www.venets.bg; E – mail: obs_vn@abv.bg;

Възложител: ОБЩИНА ВЕНЕЦ
Име: „Доставка на нов комбиниран багер - товарач за нуждите на Община Венец“
Описание: „Доставка на нов комбиниран багер - товарач за нуждите на Община Венец“
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 125000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012020011400012020-03-20 16:10:41решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение за откриване на обществена поръчка2020-03-20 16:15:33
000012020011400022020-03-20 16:10:41решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление за обществена поръчка2020-03-20 16:15:33
000012020011400032020-03-20 16:10:41документация за участие в процедуритеДокументация - Указания, Техническа спецификация, Образци, ЕЕДОП, Проект на договор2020-03-20 16:15:33
000012020011400042020-03-20 16:10:41ДРУГОИнформация по чл.44, ал.3, т.1 от ЗОПИнформация по чл.44, ал.3, т.1 от ЗОП2020-03-20 16:15:34
000012020011500052020-04-13 17:08:08решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПРешение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация2020-04-13 17:08:12
000012020011500062020-05-15 11:16:14ДРУГОСъобщение за отваряне на ценовите предложенияСъобщение за отваряне на ценовите предложения2020-05-15 11:16:18
000012020011500072020-05-21 15:52:16протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол №1 на комисията2020-05-21 15:52:21
000012020011500082020-05-21 15:52:16протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол №2 на комисията2020-05-21 15:52:26
000012020011500092020-05-21 15:52:16протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол №3 на комисията2020-05-21 15:52:30
000012020011500102020-05-21 15:52:16решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПРешение за избор на изпълнител2020-05-21 15:52:34
000012020011500112020-07-14 12:46:42ДРУГООбявление за възложена поръчкаОбявление за възложена поръчка2020-07-14 12:46:47
000012020011500122020-07-14 12:46:42договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор с приложения2020-07-14 12:46:55
000012020011500132022-08-02 10:35:21ДРУГООбявление за приключване на договорОбявление за приключване на договор2022-08-02 10:35:28