ОБЩИНА ВЕНЕЦ                                       

                                                   с. Венец, община Венец, област Шумен, ул. "Кирил и Методий", № 24                                                       

тел.: 05343 / 21 – 91,  факс: 05343 / 89-80

Web site: www.venets.bg; E – mail: obs_vn@abv.bg;

Възложител: ОБЩИНА ВЕНЕЦ
Име: „Специализиран превоз на деца и ученици през учебната 2020/2021 г. в община Венец с 4 позиции“: Обособена позиция №1: Венец-Габрица-Венец; Обособена позиция №2: Венец-Черноглавци-Венец; Обособена позиция №3: Венец-Ясенково-Борци-Венец; Обособена позиция №4: Венец-Буйновица-Изгрев-Венец.
Описание: „Специализиран превоз на деца и ученици през учебната 2020/2021 г. в община Венец с 4 позиции“: Обособена позиция №1: Венец-Габрица-Венец; Обособена позиция №2: Венец-Черноглавци-Венец; Обособена позиция №3: Венец-Ясенково-Борци-Венец; Обособена позиция №4: Венец-Буйновица-Изгрев-Венец.
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 73672.50 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012020011400012020-03-23 15:48:13решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение за откриване на обществена поръчка2020-03-23 15:49:10
000012020011400022020-03-23 15:48:13решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление за обществена поръчка2020-03-23 15:49:11
000012020011400032020-03-23 16:45:11ДРУГОИнформация по чл.44, ал.3, т.1 от ЗОП Информация по чл.44, ал.3, т.1 от ЗОП 2020-03-23 16:45:16
000012020011400042020-03-25 15:17:23документация за участие в процедуритеДокументация - Указания, Техническа спецификация, Образци, ЕЕДОП, Проект на договор2020-03-25 15:17:30
000012020011400052020-04-30 10:29:27решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПРешение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация2020-04-30 10:29:32
000012020011400062020-07-09 16:15:39протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол №1 на комисията2020-07-09 16:15:45
000012020011400072020-08-24 15:50:00ДРУГОСъобщение за отваряне на ценовите предложенияСъобщение за отваряне на ценовите предложения2020-08-24 15:50:04
000012020011400082020-08-27 17:02:40протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол №2 на комисията2020-08-27 17:02:46
000012020011400092020-08-27 17:02:40протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол №3 на комисията2020-08-27 17:02:50
000012020011400102020-08-27 17:02:40протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхДоклад на комисията2020-08-27 17:02:55
000012020011400112020-08-27 17:02:40решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПРешение за избор на изпълнител2020-08-27 17:02:59
000012020011400122020-09-14 13:19:07решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПРешение за прекратяване на обществената поръчка2020-09-14 13:19:11
000012020011400132020-10-02 15:58:12ДРУГООбявление за възложена поръчка - ПрекратяванеОбявление за възложена поръчка - Прекратяване2020-10-02 15:58:29