Българско национално радио

Възложител: Българско национално радио
АОП номер: 9056188
№ на ел.преписка: 2016-O-003
Описание: „Осигуряване на информация за избирателната активност и резултатите от избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум, насрочени за 6 ноември 2016 г.“
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Вид на процедурата:
Обект на ОП: услуги
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012016010900052016-09-02 16:42:34обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиОбява за събиране на оферти2016-09-02 16:48:10
000012016010900062016-09-02 16:42:34проект на техническите спецификации и методиката за оценкаТехническа спецификация2016-09-02 16:48:10
000012016010900072016-09-02 16:42:34договор с приложения (процедури с ниска стойност)Проект на договор2016-09-02 16:48:11
000012016010900082016-09-02 16:42:34ДРУГООбразциОбразци2016-09-02 16:48:11
000012016011000092016-09-13 10:15:24ДРУГОЗаповед за удължаване на срока за получаване на оферти2016-09-13 10:15:31
000012016011000102016-09-13 10:22:15ДРУГООбява за удължаване на срока на получаване на офертите2016-09-13 10:22:15
000012016011000112016-10-05 15:12:25протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол от работата на комисията2016-10-05 15:12:32
000012016011000122016-11-21 18:28:04ДРУГОИнформация прекратено възлаганеИнформация прекратено възлагане2016-11-21 18:28:10