Българско национално радио

Възложител: Българско национално радио
АОП номер: 00349-2016-008
№ на ел.преписка: 2016-008
Описание: „Осигуряване на хотелско настаняване и на самолетни билети в страната и чужбина за нуждите на БНР по две обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Осигуряване на хотелско настаняване, при служебни пътувания в чужбина и страната за нуждите на БНР” Обособена позиция № 2 „Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж, при служебни пътувания в чужбина и страната за нуждите на БНР”
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Вид на процедурата: Открита процедура
Обект на ОП: услуги
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012016011100012016-10-28 17:34:02решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение за откриване на процедурата2016-10-28 17:35:25
000012016011100022016-10-28 17:34:02решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление за открита процедура2016-10-28 17:35:25
000012016011100032016-10-28 17:34:02документация за участие в процедуритеДокументация за участие2016-10-28 17:35:26
000012016011100042016-10-28 17:34:02документация за участие в процедуритеОбразци2016-10-28 17:35:26
000012016011100052016-10-28 17:34:02проект на техническите спецификации и методиката за оценкаТехническа спецификация за обособена позиция № 12016-10-28 17:35:27
000012016011100062016-10-28 17:34:02проект на техническите спецификации и методиката за оценкаТехническа спецификация за обособена позиция № 22016-10-28 17:35:27
000012016011100072016-12-21 18:00:37протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол 1 от работата на комисията2016-12-21 18:00:37
000012016011100082017-01-18 17:01:51ДРУГОСъобщение за отваряне и оповестяване на ценови оферти2017-01-18 17:01:58
000012016011100092017-02-24 17:36:44протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхДоклад по чл. 103, ал. 3 от ЗОП2017-02-24 17:36:44
000012016011100102017-02-24 17:22:37протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол №12017-02-24 17:22:51
000012016011100112017-02-24 17:22:37протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 22017-02-24 17:22:56
000012016011100122017-02-24 17:22:37протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол №32017-02-24 17:23:02
000012016011100132017-02-24 17:22:37протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 42017-02-24 17:23:07
000012016011100142017-02-24 17:33:51решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедуритеРешение за избор на изпълнител2017-02-24 17:33:51