Българско национално радио

Възложител: Българско национално радио
АОП номер: 00349-2016-009
№ на ел.преписка: 2016-009
Описание: „Доставка на специализирано компютърно оборудване за нуждите на БНР, услуги по поддръжка и управление на поддръжката на доставките по две обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Доставка на компютърно оборудване за системата „ДАЛЕТ“, периферна техника и лаптопи за нуждите на БНР” Обособена позиция № 2 „Доставка на комутатори, дискови масиви и офис компютри за нуждите на БНР”
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Вид на процедурата: Открита процедура
Обект на ОП: доставки
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012016011200012016-10-28 17:51:51решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение за откриване на процедурата2016-10-28 17:52:27
000012016011200022016-10-28 17:51:51решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление за обществена поръчка2016-10-28 17:52:28
000012016011200032016-10-28 17:51:51документация за участие в процедуритеДокументация за участие в процедурата2016-10-28 17:52:28
000012016011200042016-10-28 17:51:51документация за участие в процедуритеОбразци2016-10-28 17:52:29
000012016011200052016-10-31 12:45:08проект на техническите спецификации и методиката за оценкаТехническа спецификация2016-10-31 12:45:15
000012016011200062016-11-14 16:51:03решение за промяна в случаите по чл. 27а, ал. 1 и променената документация за участиеРешение за одобряване на обявление на изменение или допълнителна информация 2016-11-14 16:51:10
000012016011200072016-11-14 16:51:03решение за промяна в случаите по чл. 27а, ал. 1 и променената документация за участиеДокументация за участие с нанесени изменения 2016-11-14 16:51:15
000012016011200082016-11-14 16:51:03решение за промяна в случаите по чл. 27а, ал. 1 и променената документация за участиеТехнически спецификации с нанесени изменения2016-11-14 16:51:20
000012016011200092016-11-14 16:51:03разясненията по документациите за участиеРазяснение №1 по документацията2016-11-14 16:51:25
000012016011200102016-11-18 15:23:51разясненията по документациите за участиеРазяснение № 22016-11-18 15:23:58
000012016011200112016-11-28 16:47:24разясненията по документациите за участиеРазяснение № 3 2016-11-28 16:47:32
000012016011200122016-12-21 11:59:48протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол 1 от работата на комисията2016-12-21 11:59:55
000012016011200132017-01-05 15:41:56ДРУГОCъобщение за отваряне на ценовите предложенияCъобщение за отваряне на ценовите предложения2017-01-05 15:42:03
000012016011200142017-01-16 16:19:49протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхДоклад по чл.103, ал.3 от ЗОП заедно с протоколите от работата на комисията2017-01-16 16:19:57
000012016011200152017-01-17 09:28:13решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПРешение за избор на изпълнител2017-01-17 09:28:13
000012016011200162017-03-17 13:16:00договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор № ЗОП-6/17.03.2017 г.2017-03-17 13:16:08
000012016011200172017-03-17 13:16:00договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложение № 1 към Договор № ЗОП-6/17.03.2017 г.2017-03-17 13:16:15
000012016011200182017-03-17 13:16:00договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложение № 2 към Договор № ЗОП-6/17.03.2017 г.2017-03-17 13:16:23
000012016011200192017-03-17 13:16:00договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложение № 3 към Договор № ЗОП-6/17.03.2017 г.2017-03-17 13:16:30
000012016011200202017-03-17 13:16:00договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложение № 4 към Договор № ЗОП-6/17.03.2017 г.2017-03-17 13:16:37
000012016011200212017-03-17 13:16:00договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложение № 5 към Договор № ЗОП-6/17.03.2017 г.2017-03-17 13:16:45
000012016011200222017-03-31 16:39:09договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор № ЗОП-11/31.03.2017г.2017-03-31 16:39:17
000012016011200232017-03-31 16:39:09договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложение № 1 към Договор № ЗОП -11/31.03.2017г.2017-03-31 16:39:23
000012016011200242017-03-31 16:39:09договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложение № 2 към Договор № ЗОП -11/31.03.2017г.2017-03-31 16:39:30
000012016011200252017-03-31 16:39:09договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложение № 3 към Договор № ЗОП -11/31.03.2017г.2017-03-31 16:39:35