Българско национално радио

Възложител: Българско национално радио
АОП номер: 00349-2016-0011
№ на ел.преписка: 2016-011
Описание: „Комплексно почистване и хигиенизиране на сградите на БНР“
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Вид на процедурата: Открита процедура
Обект на ОП: услуги
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012016012000012016-12-13 13:21:44решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение за откриване на процедурата2016-12-13 13:23:23
000012016012000022016-12-13 13:21:44решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление за обществената поръчка2016-12-13 13:23:23
000012016012000032016-12-13 13:21:44документация за участие в процедуритеДокументация за участие в процедурата2016-12-13 13:23:24
000012016012000042016-12-13 13:21:44проект на техническите спецификации и методиката за оценкаТехническа спецификация2016-12-13 13:23:24
000012016012000052016-12-13 13:22:59ДРУГООбразциОбразци2016-12-13 13:23:25
000012016012000062016-12-22 11:57:46разясненията по документациите за участиеРазяснение с изх. № 987/22.12.2016 г.2016-12-22 11:57:53
000012016012000072016-12-30 12:56:31разяснения по процедуратаРазяснение с изх. № 1004/30.12.2016 г.2016-12-30 12:56:37
000012016012000092017-01-11 11:51:23разяснения по условията на процедуратаРазяснения с изх.№ 31 / 11.01.2017г.2017-01-11 11:51:35
000012016012000102017-02-03 11:11:34протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП2017-02-03 11:11:41
000012016012000112017-02-14 17:38:23ДРУГОСъобщение за отваряне на ценовите предложенияСъобщение за отваряне на ценовите предложения2017-02-14 17:39:01
000012016012000122017-02-24 17:40:47протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхДоклад по чл.103, ал. 3 от ЗОП2017-02-24 17:40:55
000012016012000132017-02-24 17:40:47протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 12017-02-24 17:41:00
000012016012000142017-02-24 17:40:47протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 22017-02-24 17:41:05
000012016012000152017-02-24 17:40:47протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 32017-02-24 17:41:10
000012016012000162017-02-24 17:40:47решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедуритеРешение за избор на изпълнител2017-02-24 17:41:15
000012016012000172017-03-31 17:13:45договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор №10/31.03.2017г.2017-03-31 17:13:54
000012016012000182017-03-31 17:13:45договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПрилжение №1 към договор № ЗОП 10/31.03.2017г.2017-03-31 17:13:59
000012016012000192017-03-31 17:13:45договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПрилжение №2 към договор № ЗОП 10/31.03.2017г.2017-03-31 17:14:05
000012016012000202017-03-31 20:22:43договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПрилжение № 3 към договор № ЗОП 10/31.03.2017г.2017-03-31 20:22:43
000012016012000212017-03-31 20:23:19договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПрилжение № 4 към договор № ЗОП 10/31.03.2017г.2017-03-31 20:23:19
000012016012000222017-03-31 17:13:45договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПрилжение № 5към договор № ЗОП 10/31.03.2017г.2017-03-31 17:14:21
000012016012000232017-04-04 16:07:36решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедуритеОбявление за възложена поръчка 2017-04-04 16:07:44