Българско национално радио

Възложител: Българско национално радио
Име: „Наземно аналогово радиоразпръскване на програмите на БНР, съгласно издадено от КРС решение №00761 от 21.07.2008г. на територията на Република България“
Описание: „Наземно аналогово радиоразпръскване на програмите на БНР, съгласно издадено от КРС решение №00761 от 21.07.2008г. на територията на Република България“
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 30000000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012016012100012016-12-30 13:22:27решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение за откриване на процедурата за обществена поръчка2016-12-30 13:33:16
000012016012100022016-12-30 13:32:40решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление за обществена поръчка2016-12-30 13:33:16
000012016012100032016-12-30 13:32:40документация за участие в процедуритеДокументация за участие в процедурата2016-12-30 13:33:16
000012016012100042016-12-30 13:32:40проект на техническите спецификации и методиката за оценкаТехническа спецификация2016-12-30 13:33:17
000012016012100052017-01-10 13:37:39ДРУГООбразци 2017-01-10 13:37:39
000012016012100062017-01-17 17:16:28решение за промяна в случаите по чл. 27а, ал. 1 и променената документация за участиеРешение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация2017-01-17 17:16:34
000012016012100072017-01-17 17:16:28ДРУГОИзменени образци към документацията за участие в процедурата2017-01-17 17:16:40
000012016012100082017-02-23 15:40:08ДРУГОСъобщение за отваряне на ценовите предложенияСъобщение за отваряне на ценовите предложения2017-02-23 15:40:17
000012016012100092017-03-06 15:26:37протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП2017-03-06 15:26:47
000012016012100102017-03-06 15:30:40протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 22017-03-06 15:30:40
000012016012100112017-03-08 09:55:33протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 32017-03-08 09:55:33
000012016012100122017-03-08 09:55:53протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхДоклад по чл.103, ал. 3 от ЗОП2017-03-08 09:55:53
000012016012100132017-03-08 09:56:12решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедуритеРешение за избор на изпълнител2017-03-08 09:56:12
000012016012100142017-04-04 13:17:12договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор N ЗОП-13-31.03.2017г,2017-04-04 13:17:21
000012016012100152017-04-04 13:17:12договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложение 1 към Договор N ЗОП-13-31.03.2017г, 2017-04-04 13:17:26
000012016012100162017-04-04 13:17:12договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложение 2 към Договор N ЗОП-13-31.03.2017г.2017-04-04 13:17:32
000012016012100172017-04-04 13:17:12договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложение 3 към Договор N ЗОП-13-31.03.2017г.2017-04-04 13:17:38
000012016012100182017-04-04 13:17:12договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложение 4 към Договор N ЗОП-13-31.03.2017г.2017-04-04 13:17:44
000012016012100192017-04-04 13:17:12договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложение 5 към Договор N ЗОП-13-31.03.2017г.2017-04-04 13:17:49
000012016012100202017-04-04 13:17:12договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложение 6 към Договор N ЗОП-13-31.03.2017г.2017-04-04 13:17:55
000012016012100212017-04-04 13:17:12решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедуритеОбявление за възложена поръчка2017-04-04 13:18:00
000012016012100222020-03-26 10:42:34допълнителните споразумения за изменения на договорите за обществени поръчкиДопълнително споразумение от 16.03.2020 г. към Договор № ЗОП-13/ 31.03.2017 г. с "НУРТС България" ЕАД2020-03-26 10:42:39
000012016012100232020-03-26 10:42:34допълнителните споразумения за изменения на договорите за обществени поръчкиОбявление за изменение на Договор № ЗОП-13/ 31.03.2017 г. с "НУРТС България" ЕАД2020-03-26 10:42:43