Българско национално радио

Възложител: Българско национално радио
АОП номер: 00349-2017-0002
№ на ел.преписка: 2017-002
Описание: „Извършване на социологически изследвания за нуждите на Българското национално радио по две обособени позиции: Обособена позиция № 1: Национално представително маркетингово изследване на медийното потребление на аудиторията на радиостанциите в Република България; Обособена позиция № 2: Извършване на специализирано социологическо проучване на нагласите и интересите на реалната и потенциална аудитория на програма „Хоризонт“ на БНР“
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Вид на процедурата: Публично състезание
Обект на ОП: услуги
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012017012300012017-01-18 17:19:51решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение за откриване на процедурата2017-01-18 17:20:52
000012017012300022017-01-19 17:36:39решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление за обществена поръчка2017-01-19 17:36:39
000012017012300032017-01-18 17:19:51документация за участие в процедуритеДокументация за участие2017-01-18 17:20:53
000012017012300042017-01-18 17:19:51ДРУГООбразциОбразци2017-01-18 17:20:53
000012017012300052017-01-18 17:19:51проект на техническите спецификации и методиката за оценкаТехническа спецификация за Обособена позиция № 12017-01-18 17:20:54
000012017012300062017-01-18 17:19:51проект на техническите спецификации и методиката за оценкаТехническа спецификация по Обособена позиция № 22017-01-18 17:20:54
000012017012300072017-01-18 17:19:51ДРУГОПроект на договор за Обособена позиция № 12017-01-18 17:20:55
000012017012300082017-01-19 13:56:45ДРУГОПроект на договор за Обособена позиция № 22017-01-19 13:56:45
000012017012300092017-02-15 17:30:43протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП2017-02-15 17:31:08
000012017012300102017-03-01 10:05:22ДРУГОСъобщение за отваряне на ценови предложения.Съобщение за отваряне на ценови предложения2017-03-01 10:05:32
000012017012300112017-03-17 11:48:05протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 12017-03-17 11:48:13
000012017012300122017-03-17 11:48:05протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 22017-03-17 11:48:18
000012017012300132017-03-17 11:48:05протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 32017-03-17 11:48:24
000012017012300142017-03-17 11:48:05решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедуритеРешение за избор на изпълнител2017-03-17 11:48:29
000012017012300152017-04-13 13:29:18договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор №ЗОП-16/12.04.2017г. по Обособена позиция № 1 2017-04-13 13:29:28
000012017012300162017-04-13 13:29:18договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложение № 1 към договор №ЗОП-16/12.04.2017г.2017-04-13 13:29:33
000012017012300172017-04-13 13:29:18договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложение № 2 към договор №ЗОП-16/12.04.2017г.2017-04-13 13:29:39
000012017012300182017-04-13 13:29:18договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложение № 3 към договор №ЗОП-16/12.04.2017г.2017-04-13 13:29:45
000012017012300192017-04-13 13:29:18договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложение № 4 към договор №ЗОП-16/12.04.2017г.2017-04-13 13:29:50
000012017012300202017-04-13 13:29:18решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедуритеОбявление за възложена поръчка по Обособена позиция № 1 2017-04-13 13:29:56
000012017012300212017-05-02 13:50:28договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор № 19/28.04.2017г. по Обособена позиция № 2 2017-05-02 13:50:37
000012017012300222017-05-02 13:50:28договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложение № 1 към договор № 19/28.04.2017г.2017-05-02 13:50:42
000012017012300232017-05-02 13:50:28договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложение № 2 към договор № 19/28.04.2017г.2017-05-02 13:50:49
000012017012300242017-05-02 13:50:28договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложение № 3 към договор № 19/28.04.2017г.2017-05-02 13:50:55
000012017012300252017-05-02 13:50:28договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложение № 4 към договор № 19/28.04.2017г.2017-05-02 13:51:01