Българско национално радио

Възложител: Българско национално радио
АОП номер: 00349-2017-0004
№ на ел.преписка: 2017-0004
Описание: Избор на оператор за отпечатване и доставяне на ваучери за храна на служителите на БНР
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Вид на процедурата: Открита процедура
Обект на ОП: услуги
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012017012400012017-01-31 12:55:26решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение за откриване на процедурата2017-01-31 12:56:03
000012017012400022017-01-31 12:55:26решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление за обществена поръчка2017-01-31 12:56:04
000012017012400032017-01-31 12:55:26документация за участие в процедуритеДокументация за участие в процедурата2017-01-31 12:56:04
000012017012400042017-01-31 12:55:26проект на техническите спецификации и методиката за оценкаТехническа спецификация2017-01-31 12:56:05
000012017012400052017-01-31 12:55:26ДРУГООбразци за участие в процедуратаОбразци за участие в процедурата2017-01-31 12:56:05
000012017012400062017-02-27 12:45:27разясненията по документациите за участиеРазяснение по ал. 33, ал.1 от ЗОП2017-02-27 12:45:37
000012017012400072017-03-13 14:37:38протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП2017-03-13 14:37:48
000012017012400082017-03-21 16:50:23ДРУГОСъобщение за отваряне на ценови предложенияСъобщение за отваряне на ценови предложения.2017-03-21 16:50:32
000012017012400092017-03-31 16:29:44протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхДоклад на комисията2017-03-31 16:29:53
000012017012400102017-03-31 16:29:44протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол 12017-03-31 16:29:58
000012017012400112017-03-31 16:29:44протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол 22017-03-31 16:30:04
000012017012400122017-03-31 16:29:44протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол 32017-03-31 16:30:10
000012017012400132017-03-31 16:29:44протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол 42017-03-31 16:30:15
000012017012400142017-03-31 16:29:44решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедуритеРешение за избор на изпълнител2017-03-31 16:30:20
000012017012400152017-05-11 15:44:05договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор № 20/28.04.2017г.2017-05-11 15:44:15
000012017012400162017-05-11 15:44:05договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложение № 1 към Договор № 20/28.04.2017г. 2017-05-11 15:44:21
000012017012400172017-05-11 15:44:05договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложение № 2 към Договор № 20/28.04.2017г.2017-05-11 15:44:28
000012017012400182017-05-11 15:44:05договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложение № 3 към Договор № 20/28.04.2017г.2017-05-11 15:44:35
000012017012400192017-05-11 15:44:05договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложение № 4 към Договор № 20/28.04.2017г.2017-05-11 15:44:41
000012017012400202017-05-11 15:44:05решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедуритеОбявление за възложена поръчка2017-05-11 15:44:49
000012017012400212017-09-29 14:43:10допълнителните споразумения за изменения на договорите за обществени поръчкиДопълнително споразумение за прекратяване на договора2017-09-29 14:43:17
000012017012400222017-09-29 14:43:10решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедуритеОбявление за изпълнен договор2017-09-29 14:43:24