Българско национално радио

Възложител: Българско национално радио
АОП номер: 00349-2017-0003
№ на ел.преписка: 2017-0003
Описание: Доставка на топлинна енергия за сградите на БНР на бул. „Драган Цанков“ № 4 и бул. „Цариградско шосе“ № 111 за приод от 1 година.
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Вид на процедурата: Пряко договаряне
Обект на ОП: доставки
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012017012500012017-02-06 09:54:34решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение за откриване на процедура2017-02-06 09:54:54
000012017012500022017-02-16 12:44:33договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор № ЗОП-5/09.02.2017г. - "Топлофикация София "ЕАД2017-02-16 12:45:02
000012017012500032017-04-07 13:33:43решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедуритеОбявление за възложена поръчка2017-04-07 13:33:52
000012017012500042018-01-25 16:32:19решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедуритеОбявление за приключване на договор за обществена поръчка2018-01-25 16:32:25