Българско национално радио

Възложител: Българско национално радио
АОП номер: 00349-2017-0005
№ на ел.преписка: 2017-0005
Описание: „Доставка на канцеларски материали за нуждите на БНР по обособени позиции: Обособена позиция №1 „Доставка на канцеларски материали за нуждите на БНР“; Обособена позиция № 2 „Доставка на канцеларски материали включени в списъка и услугите по чл.12, ал.1, т.1 ЗОП“
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Вид на процедурата: Публично състезание
Обект на ОП: доставки
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012017012600012017-02-09 17:19:10решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение за откриване на процедурата2017-02-09 17:20:06
000012017012600022017-02-09 17:19:10решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление за обществена поръчка2017-02-09 17:20:06
000012017012600032017-02-09 17:19:10документация за участие в процедуритеДокументация за участие в процедурата2017-02-09 17:20:07
000012017012600042017-02-09 17:19:10проект на техническите спецификации и методиката за оценкаТехническа спецификация2017-02-09 17:20:07
000012017012600052017-02-09 17:19:10документация за участие в процедуритеПроект на договор2017-02-09 17:20:08
000012017012600062017-02-09 17:19:10документация за участие в процедуритеОбразци2017-02-09 17:20:08
000012017012600072017-03-02 16:09:05решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПРешение за прекратяване на процедурата2017-03-02 16:09:13