Българско национално радио

Възложител: Българско национално радио
АОП номер: 00349-2017-0006
№ на ел.преписка: 2017-0006
Описание: "Доставка на хигиенни материали за нуждите на БНР по обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Доставка на хигиенни материали за нуждите на БНР“; Обособена позиция № 2 „Доставка на почистващи препарати, включени в Списък на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП"
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Вид на процедурата: Публично състезание
Обект на ОП: доставки
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012017012700012017-02-10 17:10:43решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение за откриване на процедура2017-02-10 17:55:54
000012017012700022017-02-10 17:10:43решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление за обществена поръчка2017-02-10 17:55:54
000012017012700032017-02-10 17:10:43документация за участие в процедуритеДокументация за участие в процедурата2017-02-10 17:55:54
000012017012700042017-02-10 17:10:43проект на техническите спецификации и методиката за оценкаТехническа спецификация2017-02-10 17:55:55
000012017012700052017-02-10 17:10:43ДРУГООбразциОбразци2017-02-10 17:55:55
000012017012700062017-02-17 17:34:58решение за промяна в случаите по чл. 27а, ал. 1 и променената документация за участиеРешение за одобряване на обявление за изменение2017-02-17 17:35:31
000012017012700072017-03-01 15:11:51разясненията по документациите за участиеРазяснение по ал. 33, ал.1 от ЗОП2017-03-01 15:12:00