Българско национално радио

Възложител: Българско национално радио
АОП номер: 00349-2017-0007
№ на ел.преписка: 2017-0007
Описание: Осигуряване на мобилни телекомуникационни услуги за нуждите на БНР
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Вид на процедурата: Открита процедура
Обект на ОП: услуги
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012017012800012017-02-16 12:18:21решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение за откриване на процедура2017-02-16 12:25:20
000012017012800022017-02-16 12:18:21решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление за обществена поръчка2017-02-16 12:25:39
000012017012800032017-02-16 12:18:21документация за участие в процедуритеДокументация за участие в процедурата2017-02-16 12:25:58
000012017012800042017-02-16 12:18:21проект на техническите спецификации и методиката за оценкаТехническа спецификация2017-02-16 12:26:22
000012017012800052017-02-16 12:18:21ДРУГОПроект на договорПроект на договор2017-02-16 12:26:53
000012017012800062017-02-16 12:18:21ДРУГООбразциОбразци2017-02-16 12:27:06
000012017012800092017-03-17 15:09:20разясненията по документациите за участиеРазяснение 1 по ал. 33, ал.1 от ЗОП2017-03-17 15:09:29
000012017012800112017-04-03 17:46:47ДРУГОСъобщение за отваряне на ценовите офертиСъобщение за отваряне на ценовите оферти2017-04-03 17:46:56
000012017012800162017-04-11 16:56:05протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол 12017-04-11 16:56:37
000012017012800172017-04-11 16:56:05протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол 22017-04-11 16:56:43
000012017012800182017-04-11 16:56:05протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол 32017-04-11 16:56:48
000012017012800192017-04-11 16:56:05протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхДоклад2017-04-11 16:56:54
000012017012800202017-04-11 16:56:05решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедуритеРешение за избор на изпълнител2017-04-11 16:57:00
000012017012800222017-05-17 15:28:32договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор № 21/ 28.04.2017г. 2017-05-17 15:28:45
000012017012800232017-05-17 15:28:32договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложение № 1 към Договор № ЗОП 21/ 28.04.2017г.2017-05-17 15:28:51
000012017012800242017-05-17 15:28:32договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложение № 2 към Договор № ЗОП 21/ 28.04.2017г.2017-05-17 15:28:59
000012017012800252017-05-17 15:28:32договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложение № 3 към Договор № ЗОП 21/ 28.04.2017г.2017-05-17 15:29:05
000012017012800262017-05-17 15:28:32договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложение № 4 към Договор № ЗОП 21/ 28.04.2017г.2017-05-17 15:29:11
000012017012800272017-05-17 15:28:32решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедуритеОбявление за възложена поръчка2017-05-17 15:29:17