Българско национално радио

Възложител: Българско национално радио
АОП номер: 9061776
№ на ел.преписка: 2017-О-001
Описание: Осигуряване на антивирусен продукт за сигурност на техниката на БНР
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Вид на процедурата:
Обект на ОП: услуги
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012017013000012017-02-24 12:48:13обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиОбява за събиране на оферти с обява2017-02-24 12:48:13
000012017013000022017-02-24 12:09:25проект на техническите спецификации и методиката за оценкаТехническа спецификация2017-02-24 12:10:25
000012017013000032017-02-24 12:48:24договор с приложения (процедури с ниска стойност)Проект на договор2017-02-24 12:48:24
000012017013000042017-02-24 12:09:25ДРУГООбразциОбразци2017-02-24 12:10:26
000012017013100052017-03-17 12:43:32протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол №12017-03-17 12:43:41
000012017013100062017-03-29 16:53:54протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 22017-03-29 16:53:54
000012017013100102017-04-03 14:42:45договор с приложения (процедури с ниска стойност)Договор № ЗОП-12/31.03.2017г.2017-04-03 14:42:53
000012017013100142017-04-03 14:42:45договор с приложения (процедури с ниска стойност)Приложение № 1 към договор № ЗОП-12/31.03.2017г.2017-04-03 14:43:17
000012017013100152017-04-03 14:42:45договор с приложения (процедури с ниска стойност)Приложение № 2 към договор № ЗОП-12/31.03.2017г.2017-04-03 14:43:23
000012017013100162017-04-03 14:42:45договор с приложения (процедури с ниска стойност)Приложение № 3 към договор № ЗОП-12/31.03.2017г.2017-04-03 14:43:29