Българско национално радио

Възложител: Българско национално радио
АОП номер: 00349-2017-0008
№ на ел.преписка: 2017-008
Описание: "Доставка на електрическа енергия по три обособени позиции - ниско напрежение за обекти на Българското национално радио в цялата страна по регулирани цени от краен снабдител по три обособени позиции"
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Вид на процедурата: Договаряне без предварително обявление
Обект на ОП: доставки
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012017013000012017-03-09 13:32:44решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение за откриване на процедурата2017-03-09 13:33:16