Българско национално радио

Възложител: Българско национално радио
АОП номер: 00349-2017-0009
№ на ел.преписка: 2017-0009
Описание: „Доставка на канцеларски материали за нуждите на БНР по обособени позиции: Обособена позиция №1 „Доставка на канцеларски материали за нуждите на БНР“; Обособена позиция № 2 „Доставка на канцеларски материали включени в списъка на стоките и услугите по чл.12, ал.1, т.1 ЗОП“
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Вид на процедурата: Публично състезание
Обект на ОП: доставки
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012017013100012017-04-03 16:26:43становищата на изпълнителния директор на АОП по запитвания на възложителяСтановище за осъществен контрол по чл. 232 от ЗОП2017-04-03 16:27:46
000012017013100022017-04-03 16:26:43решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение за откриване на процедурата2017-04-03 16:27:47
000012017013100032017-04-03 16:26:43решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление за обществена поръчка2017-04-03 16:27:47
000012017013100042017-04-03 16:26:43документация за участие в процедуритеДокументация за участие в процедурата2017-04-03 16:27:47
000012017013100052017-04-03 16:26:43проект на техническите спецификации и методиката за оценкаТехническа спецификация2017-04-03 16:27:48
000012017013100062017-04-03 16:26:43документация за участие в процедуритеПроект на договор2017-04-03 16:27:48
000012017013100072017-04-03 16:26:43документация за участие в процедуритеОбразци2017-04-03 16:27:49
000012017013100092017-04-13 14:02:11становищата на изпълнителния директор на АОП по запитвания на възложителяОкончателно становище по осъществен контрол от АОП по чл. 232 ЗОП2017-04-13 14:02:20
000012017013100102017-04-18 16:53:55разясненията по документациите за участиеРазяснение № 12017-04-18 16:54:04
000012017013100112017-05-19 15:26:43ДРУГОСъобщение за отваряне на ценови предложения.Съобщение за отваряне на ценови предложения.2017-05-19 15:26:51
000012017013100122017-06-06 14:42:38протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол 1 на комисията2017-06-06 14:42:46
000012017013100132017-06-06 14:42:38протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол 2 на комисията2017-06-06 14:42:52
000012017013100142017-06-06 14:42:38протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол 3 на комисията2017-06-06 14:42:58
000012017013100152017-06-06 14:42:38решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедуритеРешение за избор на изпълнител2017-06-06 14:43:04