Българско национално радио

Възложител: Българско национално радио
АОП номер: 00349-2017-0010
№ на ел.преписка: 2017-0010
Описание: „Следгаранционно сервизно обслужване на служебните автомобили на БНР - София, включително доставка и монтаж на резервни части, консумативи, принадлежности към тях и почистване“
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Вид на процедурата: Открита процедура
Обект на ОП: услуги
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012017013200082017-04-07 13:55:01решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение за откриване на процедура2017-04-07 13:57:04
000012017013200092017-04-07 13:55:01решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление за обществена поръчка2017-04-07 13:57:04
000012017013200102017-04-07 13:55:01документация за участие в процедуритеДокументация за участие в процедурата2017-04-07 13:57:04
000012017013200112017-04-07 13:55:01проект на техническите спецификации и методиката за оценкаТехническа спецификация2017-04-07 13:57:05
000012017013200122017-04-07 13:55:01ДРУГООбразциОбразци2017-04-07 13:57:05
000012017013200062017-05-26 15:32:20протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол 12017-05-26 15:32:30
000012017013200082017-06-07 18:04:35ДРУГОСъобщение за отваряне на ценови офертиСъобщение за отваряне на ценови оферти2017-06-07 18:05:06
000012017013200122017-06-23 15:10:11протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхпротокол № 1 2017-06-23 15:10:16
000012017013200132017-06-23 15:10:11протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхпротокол № 2 2017-06-23 15:10:22
000012017013200142017-06-23 15:10:11протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхпротокол № 3 2017-06-23 15:10:27
000012017013200152017-06-23 15:10:11протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхпротокол № 4 2017-06-23 15:10:33
000012017013200162017-06-23 15:10:11протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхдоклад на комисията 2017-06-23 15:10:38
000012017013200172017-06-23 15:10:11решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедуритеРешение за избор на изпълнител2017-06-23 15:10:43
000012017013200182017-07-24 15:37:41договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор № ЗОП - 30/21.07.2017 г.2017-07-24 15:37:48
000012017013200192017-07-24 15:37:41договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложение № 1 към Договор № ЗОП - 30/21.07.2017 г.2017-07-24 15:37:56
000012017013200202017-07-24 15:37:41договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложение № 2 към Договор № ЗОП - 30/21.07.2017 г.2017-07-24 15:38:02
000012017013200212017-07-24 15:37:41договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложение № 3 към Договор № ЗОП - 30/21.07.2017 г.2017-07-24 15:38:09
000012017013200222017-07-24 15:37:41договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложение № 4 към Договор № ЗОП - 30/21.07.2017 г.2017-07-24 15:38:15
000012017013200232017-07-24 15:37:41решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедуритеОбявление за възложена поръчка2017-07-24 15:38:22