Българско национално радио

Възложител: Българско национално радио
АОП номер: 00349-2017-0010
№ на ел.преписка: 2017-0010
Описание: „Следгаранционно сервизно обслужване на служебните автомобили на БНР - София, включително доставка и монтаж на резервни части, консумативи, принадлежности към тях и почистване“
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Вид на процедурата: Открита процедура
Обект на ОП: услуги
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012017013200082017-04-07 13:55:01решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение за откриване на процедура2017-04-07 13:57:04
000012017013200092017-04-07 13:55:01решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление за обществена поръчка2017-04-07 13:57:04
000012017013200102017-04-07 13:55:01документация за участие в процедуритеДокументация за участие в процедурата2017-04-07 13:57:04
000012017013200112017-04-07 13:55:01проект на техническите спецификации и методиката за оценкаТехническа спецификация2017-04-07 13:57:05
000012017013200122017-04-07 13:55:01ДРУГООбразциОбразци2017-04-07 13:57:05