Българско национално радио

Възложител: Българско национално радио
АОП номер: 00349-2017-0011
№ на ел.преписка: 2017-0011
Описание: Текущи ремонти в сградите на Българското национално радио
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Вид на процедурата: Публично състезание
Обект на ОП: строителство
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012017013300012017-04-28 16:54:02решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение за откриване на процедурата2017-04-28 16:57:05
000012017013300022017-04-28 16:54:02решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление за обществена поръчка2017-04-28 16:57:05
000012017013300032017-04-28 16:54:02документация за участие в процедуритеДокументация за участие в процедурата2017-04-28 16:57:06
000012017013300042017-04-28 16:54:02проект на техническите спецификации и методиката за оценкаТехническа спецификация2017-04-28 16:57:06
000012017013300052017-04-28 16:54:02документация за участие в процедуритеОбразци2017-04-28 16:57:07
000012017013300062017-04-28 16:54:02документация за участие в процедуритеКСС2017-04-28 16:57:07
000012017013300072017-06-13 16:58:50ДРУГОСъобщение за отваряне на ценови предложенияСъобщение за отваряне на ценови предложения2017-06-13 16:58:55
000012017013300082017-06-23 15:13:56протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 1 2017-06-23 15:14:02
000012017013300092017-06-23 15:13:56протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 2 2017-06-23 15:14:07
000012017013300102017-06-23 15:13:56протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 3 2017-06-23 15:14:13
000012017013300112017-06-23 15:13:56решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедуритеРешение за избор на изпълнител 2017-06-23 15:14:18