Българско национално радио

Възложител: Българско национално радио
АОП номер: 9064195
№ на ел.преписка: 2017-O-002
Описание: „Осигуряване на нов неупотребяван автомобил за нуждите на БНР при условията на оперативен лизинг“
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Вид на процедурата:
Обект на ОП: доставки
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012017013500012017-05-11 16:08:49обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиОбява за събиране на оферти с обява2017-05-11 16:10:43
000012017013500022017-05-11 16:08:49проект на техническите спецификации и методиката за оценкаТехническа спецификация2017-05-11 16:10:44
000012017013500032017-05-11 16:08:49ДРУГООбразциОбразци2017-05-11 16:10:44
000012017013500042017-05-11 16:21:40договор с приложения (процедури с ниска стойност)Проект на договор2017-05-11 16:21:40
000012017013500052017-05-18 16:56:21ДРУГОЗаповед за удължаване на срока за получаване на офертиЗаповед за удължаване на срока за получаване на оферти2017-05-18 16:56:29
000012017013500062017-05-31 16:53:26протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол от работата на комисията2017-05-31 16:53:35
000012017013500072017-05-31 16:54:23ДРУГОСъобщение за пекратяване на обществената поръчка открита чрез събиране на оферти с обява2017-05-31 16:54:33