Българско национално радио

Възложител: Българско национално радио
АОП номер: 00349-2017-0012
№ на ел.преписка: 2017-0012
Описание: „Осигуряване на фиксирани телекомуникационни услуги за нуждите на Българското национално радио“
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Вид на процедурата: Открита процедура
Обект на ОП: услуги
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012017013500012017-06-01 15:28:46решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение за откриване на процедура2017-06-01 15:30:06
000012017013500022017-06-01 15:28:46решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление за обществена поръчка2017-06-01 15:30:06
000012017013500032017-06-01 15:28:46документация за участие в процедуритеДокументация за участие в процедурата2017-06-01 15:30:07
000012017013500042017-06-01 15:28:46проект на техническите спецификации и методиката за оценкаТехническа спецификация2017-06-01 15:30:07
000012017013500052017-06-01 16:34:43ДРУГООбразциОбразци2017-06-01 16:34:43
000012017013500062017-06-19 17:13:36разясненията по документациите за участиеРазяснение по ал. 33, ал.1 от ЗОП2017-06-19 17:13:41
000012017013500072017-07-05 14:55:57ДРУГОЗаповед за спиране на процедурата Заповед за спиране на процедурата 2017-07-05 14:56:03
000012017013500082017-07-10 16:48:24ДРУГОИнформация при производство по обжалванеИнформация при производство по обжалване2017-07-10 16:48:30
000012017013500092017-11-17 10:52:46решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПРешение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация2017-11-17 10:52:52
000012017013500102017-12-14 16:46:49решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПРешение за прекратяване на процедура2017-12-14 16:46:55
000012017013500112018-01-02 09:00:12решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедуритеОбявление за прекратяване на процедурата2018-01-02 09:00:23