Българско национално радио

Възложител: Българско национално радио
АОП номер: 00349-2017-0013
№ на ел.преписка: 2017-0013
Описание: „Изработка, доставка и монтаж на мебелно обзавеждане за нуждите на БНР”
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Вид на процедурата: Публично състезание
Обект на ОП: доставки
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012017013600012017-06-01 16:24:42решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение за откриване на процедурата2017-06-01 16:26:30
000012017013600022017-06-01 16:24:42решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление за обществена поръчка2017-06-01 16:26:30
000012017013600032017-06-01 16:24:42документация за участие в процедуритеДокументация за участие в процедурата2017-06-01 16:26:31
000012017013600042017-06-01 16:24:42проект на техническите спецификации и методиката за оценкаТехническа спецификация2017-06-01 16:26:31
000012017013600052017-06-01 16:32:20документация за участие в процедуритеОбразци2017-06-01 16:32:20