Българско национално радио

Възложител: Българско национално радио
АОП номер: 00349-2017-0013
№ на ел.преписка: 2017-0013
Описание: „Изработка, доставка и монтаж на мебелно обзавеждане за нуждите на БНР”
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Вид на процедурата: Публично състезание
Обект на ОП: доставки
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012017013600012017-06-01 16:24:42решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение за откриване на процедурата2017-06-01 16:26:30
000012017013600022017-06-01 16:24:42решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление за обществена поръчка2017-06-01 16:26:30
000012017013600032017-06-01 16:24:42документация за участие в процедуритеДокументация за участие в процедурата2017-06-01 16:26:31
000012017013600042017-06-01 16:24:42проект на техническите спецификации и методиката за оценкаТехническа спецификация2017-06-01 16:26:31
000012017013600052017-06-01 16:32:20документация за участие в процедуритеОбразци2017-06-01 16:32:20
000012017013600062017-06-28 15:12:14протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол 12017-06-28 15:12:19
000012017013600072017-07-07 13:54:11ДРУГОСъобщение за отваряне на ценови предложенияСъобщение за отваряне на ценови предложения2017-07-07 13:54:17
000012017013600082017-07-17 14:11:42протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 1 2017-07-17 14:11:48
000012017013600092017-07-17 14:11:42протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 2 2017-07-17 14:11:53
000012017013600102017-07-17 14:11:42протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 3 2017-07-17 14:11:59
000012017013600112017-07-17 14:11:42решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедуритеРешение за избор на изпълнител2017-07-17 14:12:05
000012017013600122017-09-12 14:29:27договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор № ЗОП - 37/11.09.2017 г.2017-09-12 14:29:33
000012017013600132017-09-12 14:29:27договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложение № 1 към договор № ЗОП - 37/11.09.2017 г.2017-09-12 14:29:38
000012017013600142017-09-12 14:29:27договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложение №2 към договор № ЗОП - 37/11.09.2017 г.2017-09-12 14:29:44
000012017013600152017-09-12 14:29:27договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложение № 3 към договор № ЗОП - 37/11.09.2017 г.2017-09-12 14:29:49
000012017013600162017-09-12 14:29:27договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложение №4 към договор № ЗОП - 37/11.09.2017 г.2017-09-12 14:29:55
000012017013600172017-09-12 14:29:27решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедуритеОбявление за възложена поръчка 2017-09-12 14:30:01