Българско национално радио

Възложител: Българско национално радио
АОП номер: 9064986
№ на ел.преписка: 2017-O-003
Описание: „Комплексно решение за контрол и експлоатация на безжична интернет свързаност в Българското национално радио“
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Вид на процедурата:
Обект на ОП: услуги
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012017013800012017-06-06 10:11:03обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиОбява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП2017-06-06 10:11:53
000012017013800022017-06-06 10:11:03документация за участие в процедуритеДокументация за участие в обществената поръчката чрез събиране на оферти с обява2017-06-06 10:11:53
000012017013800032017-06-06 10:11:03проект на техническите спецификации и методиката за оценкаТехническа спецификация2017-06-06 10:11:54
000012017013800042017-06-06 10:11:03документация за участие в процедуритеОбразци2017-06-06 10:11:54
000012017014000052017-06-23 14:59:29протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол на комисията за отваряне, разглеждане и оценяване на офертите2017-06-23 14:59:36