Българско национално радио

Възложител: Българско национално радио
АОП номер: 00349-2017-0015
№ на ел.преписка: 2017-0015
Описание: „Проектиране и изпълнение на СМР на редакционен комплекс на програма „Радио София“
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Вид на процедурата: Публично състезание
Обект на ОП: строителство
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012017013800012017-06-08 15:23:33решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение за откриване на процедурата2017-06-08 15:25:04
000012017013800022017-06-08 15:23:33решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление за обществена поръчка2017-06-08 15:25:05
000012017013800032017-06-08 15:23:33документация за участие в процедуритеДокументация за участие в процедурата2017-06-08 15:25:05
000012017013800042017-06-08 15:23:33проект на техническите спецификации и методиката за оценкаТехническа спецификация2017-06-08 15:25:06
000012017013800052017-06-08 15:23:33проект на техническите спецификации и методиката за оценкаПриложение № 1 към Техническата спецификация 2017-06-08 15:25:06
000012017013800062017-06-08 15:23:33проект на техническите спецификации и методиката за оценкаПриложение № 2 към Техническата спецификация 2017-06-08 15:25:06
000012017013800072017-06-08 15:23:33документация за участие в процедуритеОбразци2017-06-08 15:25:07
000012017013800082017-06-29 10:34:58разясненията по документациите за участиеРазяснение № 1 2017-06-29 10:35:04
000012017013800092017-07-12 17:16:05ДРУГОСъобщение за отваряне на ценови предложенияСъобщение за отваряне на ценови предложения2017-07-12 17:16:10
000012017013800102017-07-21 16:21:32протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 1 2017-07-21 16:21:37
000012017013800112017-07-21 16:21:32протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 2 2017-07-21 16:21:42
000012017013800122017-07-21 16:21:32протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 3 2017-07-21 16:21:48
000012017013800132017-07-21 16:21:32решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедуритеРешение за избор на изпълнител2017-07-21 16:21:53
000012017013800142017-09-05 13:28:26решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедуритеОбявление за възложене поръчка2017-09-05 13:28:31
000012017013800152017-09-05 13:28:26договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор № ЗОП-35/21.08.2017 г.2017-09-05 13:28:37
000012017013800162017-09-05 13:28:26документация за участие в процедуритеПриложение № 1 към Договор № ЗОП-35/21.08.2017 г.2017-09-05 13:28:43
000012017013800172017-09-05 13:28:26договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложение № 2 към Договор № ЗОП-35/21.08.2017 г.2017-09-05 13:28:49
000012017013800182017-09-05 13:28:26договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложение № 3 към Договор № ЗОП-35/21.08.2017 г.2017-09-05 13:28:54
000012017013800202017-09-05 13:29:55договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложение № 4 към Договор № ЗОП-35/21.08.2017 г.2017-09-05 13:30:00
000012017013800212017-12-15 16:38:12решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедуритеОбявление за изпълнен договор № ЗОП-35/21.08.2017 г.2017-12-15 16:38:17