Българско национално радио

Възложител: Българско национално радио
АОП номер: 00349-2017-0014
№ на ел.преписка: 2017-0014
Описание: „Проектиране и изпълнение на СМР на редакционен комплекс на програма „Радио София“
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Вид на процедурата: Публично състезание
Обект на ОП: строителство
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012017013800012017-06-08 15:23:33решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение за откриване на процедурата2017-06-08 15:25:04
000012017013800022017-06-08 15:23:33решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление за обществена поръчка2017-06-08 15:25:05
000012017013800032017-06-08 15:23:33документация за участие в процедуритеДокументация за участие в процедурата2017-06-08 15:25:05
000012017013800042017-06-08 15:23:33проект на техническите спецификации и методиката за оценкаТехническа спецификация2017-06-08 15:25:06
000012017013800052017-06-08 15:23:33проект на техническите спецификации и методиката за оценкаПриложение № 1 към Техническата спецификация 2017-06-08 15:25:06
000012017013800062017-06-08 15:23:33проект на техническите спецификации и методиката за оценкаПриложение № 2 към Техническата спецификация 2017-06-08 15:25:06
000012017013800072017-06-08 15:23:33документация за участие в процедуритеОбразци2017-06-08 15:25:07