Българско национално радио

Възложител: Българско национално радио
АОП номер: 00349-2017-0014
№ на ел.преписка: 2017-0014
Описание: „Осигуряване на нов неупотребяван автомобил за нуждите на БНР при условията на оперативен лизинг“
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Вид на процедурата: Публично състезание
Обект на ОП: услуги
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012017013900042017-06-08 14:50:30решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление за възложена поръчка2017-06-08 14:51:06
000012017013900052017-06-08 14:50:30документация за участие в процедуритеДокументация за участие в процедурата2017-06-08 14:51:07
000012017013900062017-06-08 14:50:30документация за участие в процедуритеОбразци2017-06-08 14:51:07
000012017013900072017-06-08 14:52:35решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение за откриване на процедурата2017-06-08 14:52:48
000012017013900082017-07-05 11:34:24ДРУГОСъобщение за отваряне на ценови предложенияСъобщение за отваряне на ценови предложения2017-07-05 11:34:30
000012017013900092017-07-17 16:12:47протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 1 2017-07-17 16:12:53
000012017013900102017-07-17 16:12:47документПротокол № 2 2017-07-17 16:12:58
000012017013900112017-07-17 16:12:47решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедуритеРешение за избор на изпълнител2017-07-17 16:13:04