Българско национално радио

Възложител: Българско национално радио
АОП номер: 00349-2017-0015
№ на ел.преписка: 2017-0015
Описание: „Осигуряване на нов неупотребяван автомобил за нуждите на БНР при условията на оперативен лизинг“
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Вид на процедурата: Публично състезание
Обект на ОП: услуги
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012017013900042017-06-08 14:50:30решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление за възложена поръчка2017-06-08 14:51:06
000012017013900052017-06-08 14:50:30документация за участие в процедуритеДокументация за участие в процедурата2017-06-08 14:51:07
000012017013900062017-06-08 14:50:30документация за участие в процедуритеОбразци2017-06-08 14:51:07
000012017013900072017-06-08 14:52:35решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение за откриване на процедурата2017-06-08 14:52:48