Българско национално радио

Възложител: Българско национално радио
АОП номер: 00349-2017-0016
№ на ел.преписка: 2017-0016
Описание: „Охрана на обекти на Българското национално радио“
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Вид на процедурата: Открита процедура
Обект на ОП: услуги
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012017014000012017-06-29 10:57:44решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение за откриване на процедурата2017-06-29 10:59:57
000012017014000022017-06-29 10:57:44решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление за обществена поръчка2017-06-29 10:59:57
000012017014000032017-06-29 10:57:44документация за участие в процедуритеДокументация за участие в процедурата2017-06-29 10:59:58
000012017014000042017-06-29 10:57:44проект на техническите спецификации и методиката за оценкаТехническа спецификация2017-06-29 10:59:58
000012017014000052017-06-29 10:57:44документация за участие в процедуритеОбразци2017-06-29 10:59:59
000012017014000072017-07-07 16:03:37разясненията по документациите за участиеРазяснение по ал. 33, ал.1 от ЗОП2017-07-07 16:03:42
000012017014000072017-07-17 10:33:21разясненията по документациите за участиеРазяснение по ал. 33, ал. 1 от ЗОП2017-07-17 10:33:27
000012017014000082017-07-21 16:17:43разясненията по документациите за участиеРазяснение по ал. 33, ал.1 от ЗОП2017-07-21 16:17:49
000012017014000092017-07-27 13:28:18разясненията по документациите за участиеРазяснение №42017-07-27 13:28:24
000012017014000102017-08-22 14:04:47протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 1 от работата на комисията2017-08-22 14:04:52
000012017014000112017-10-03 16:48:45ДРУГОСъобщение за отваряне на ценови предложенияСъобщение за отваряне на ценови предложения2017-10-03 16:48:52
000012017014000122017-10-20 15:41:02протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 12017-10-20 15:41:08
000012017014000132017-10-20 15:41:02протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 22017-10-20 15:41:14
000012017014000142017-10-20 15:41:02протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 32017-10-20 15:41:20
000012017014000152017-10-20 15:41:02протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 42017-10-20 15:41:25
000012017014000162017-10-20 15:41:02протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхДоклад на комисията2017-10-20 15:41:32
000012017014000172017-10-20 15:41:02решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедуритеРешение за избор на изпълнител2017-10-20 15:41:38
000012017014000182017-12-21 10:17:49договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор № ЗОП - 53/15.12.2017 г.2017-12-21 10:17:55
000012017014000192017-12-21 10:17:49договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложение № 1 към Договор № ЗОП - 53/15.12.2017 г.2017-12-21 10:18:00
000012017014000202017-12-21 10:17:49договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложение № 2 към Договор № ЗОП - 53/15.12.2017 г.2017-12-21 10:18:09
000012017014000212017-12-21 10:17:49договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложение № 3 към Договор № ЗОП - 53/15.12.2017 г.2017-12-21 10:18:14
000012017014000222017-12-21 10:17:49договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложение № 4 към Договор № ЗОП - 53/15.12.2017 г.2017-12-21 10:18:20
000012017014000232017-12-21 10:17:49решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедуритеОбявление за възложена поръчка2017-12-21 10:18:25