Българско национално радио

Възложител: Българско национално радио
АОП номер: 00349-2017-0017
№ на ел.преписка: 2017-0017
Описание: "ДОСТАВКА НА РЕКЛАМНИ И ПЕЧАТНИ МАТЕРИАЛИ ЗА НУЖДИТЕ НА БНР ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 ИЗРАБОТКА И ДОСТАВКА НА РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 ИЗРАБОТКА И ДОСТАВКА НА ПЕЧАТНИ МАТЕРИАЛИ"
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Вид на процедурата: Открита процедура
Обект на ОП: доставки
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012017014100012017-07-27 10:59:49решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение за откриване на процедура2017-07-27 11:00:37
000012017014100022017-07-27 10:59:49решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление за обществена поръчка2017-07-27 11:00:37
000012017014100032017-07-27 10:59:49документация за участие в процедуритеДокументация за участие в процедурата2017-07-27 11:00:38
000012017014100042017-07-27 10:59:49документация за участие в процедуритеОбразци2017-07-27 11:00:38
000012017014100052017-08-07 14:56:13решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедуритеРешение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация2017-08-07 14:56:18
000012017014100062017-08-07 14:56:13документация за участие в процедуритеИзменена документация2017-08-07 14:56:24
000012017014100072017-08-14 11:33:18разясненията по документациите за участиеРазяснение № 12017-08-14 11:33:23
000012017014100082017-08-28 12:45:38разясненията по документациите за участиеРазяснение № 2 2017-08-28 12:45:43
000012017014100092017-08-29 15:59:02разясненията по документациите за участиеРазяснение № 32017-08-29 15:59:07
000012017014100102017-09-01 17:00:21разясненията по документациите за участиеРазяснение № 4 2017-09-01 17:00:27
000012017014100112017-09-13 16:07:39решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПРешение за прекратяване на процедурата по обособена позиция № 1 2017-09-13 16:07:45
000012017014100122017-09-13 16:07:39решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедуритеОбявление за прекратяване на процедурата по обособена позиция № 12017-09-13 16:07:50
000012017014100132017-10-20 16:50:10ДРУГОСъобщение за отваряне на ценови предложенияСъобщение за отваряне на ценови предложения2017-10-20 16:50:15
000012017014100142017-11-07 13:46:44протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 12017-11-07 13:46:50
000012017014100152017-11-07 13:46:44протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 22017-11-07 13:46:56
000012017014100162017-11-07 13:46:44протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 32017-11-07 13:47:01
000012017014100172017-11-07 13:46:44протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхДоклад на комисията2017-11-07 13:47:07
000012017014100182017-11-07 13:46:44решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедуритеРешение за избор на изпълнител - печатни материали2017-11-07 13:47:12
000012017014100192018-01-08 09:12:43договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор № ОП-01-1/04.04.2018 г.2018-01-08 09:12:50
000012017014100202018-01-08 09:12:43договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложение № 1 към договор № ОП-01-1/04.04.2018 г. 2018-01-08 09:12:56
000012017014100212018-01-08 09:12:43договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложение № 2 към договор № ОП-01-1/04.04.2018 г.2018-01-08 09:13:01
000012017014100222018-01-08 09:12:43договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложение № 3 към договор № ОП-01-1/04.04.2018 г.2018-01-08 09:13:07
000012017014100232018-01-08 09:12:43договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложение № 4 към договор № ОП-01-1/04.04.2018 г.2018-01-08 09:13:12
000012017014100242018-01-08 09:12:43решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедуритеОбявление за възложена поръчка2018-01-08 09:13:18