Българско национално радио

Възложител: Българско национално радио
АОП номер: 00349-2017-0018
№ на ел.преписка: 2017-0018
Описание: „ДОБРОВОЛНО ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ НА СЛУЖИТЕЛИ НА БНР ЧРЕЗ ДОГОВОР ЗА МЕДИЦИНСКА ЗАСТРАХОВКА“
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Вид на процедурата: Открита процедура
Обект на ОП: услуги
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012017014200012017-07-27 11:29:30решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение за откриване на процедурата2017-07-27 11:30:30
000012017014200022017-07-27 11:29:30решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление за възложена поръчка2017-07-27 11:30:31
000012017014200032017-07-27 11:29:30документация за участие в процедуритеДокументация за участие в процедурата2017-07-27 11:30:31
000012017014200042017-07-27 11:29:30документация за участие в процедуритеОбразци2017-07-27 11:30:32
000012017014200052017-07-27 11:29:30документация за участие в процедуритеПроект на договор2017-07-27 11:30:32
000012017014200062017-07-27 11:29:30проект на техническите спецификации и методиката за оценкаТехническа спецификация2017-07-27 11:30:33
000012017014200072017-08-09 10:55:19разясненията по документациите за участиеРазяснение по ал. 33, ал.1 от ЗОП2017-08-09 10:55:19