Българско национално радио

Възложител: Българско национално радио
Име: „Доставка, монтаж, настройка, обучение на персонала и поддръжка на рентгенова система (скенер) за багаж”
Описание: „Доставка, монтаж, настройка, обучение на персонала и поддръжка на рентгенова система (скенер) за багаж”
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 600000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012017014300012017-08-04 15:49:38обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиОбява2017-08-04 15:50:06
000012017014300022017-08-04 15:49:38документация за участие в процедуритеДокументация за участие в процедурата2017-08-04 15:50:07
000012017014300032017-08-04 15:49:38документация за участие в процедуритеОбразци2017-08-04 15:50:07
000012017014400042017-08-11 17:04:37ДРУГОЗаповед за удължаване на срока на обяватаЗаповед за удължаване на срока на обявата2017-08-11 17:04:42
000012017014400052017-08-22 13:55:42протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол на комисията за отваряне, разглеждане и оценяване на офертата2017-08-22 13:55:48
000012017014500062017-09-25 13:45:16договор с приложения (процедури с ниска стойност)Договор № ЗОП - 38/25.09.2017 г.2017-09-25 13:45:25
000012017014500072017-09-25 15:23:53договор с приложения (процедури с ниска стойност)Приложение № 1 към договор № ЗОП - 38/25.09.2017 г.2017-09-25 15:23:53
000012017014500082017-09-25 13:45:16договор с приложения (процедури с ниска стойност)Приложение № 2 към договор № ЗОП - 38/25.09.2017 г.2017-09-25 13:45:38
000012017014500092017-09-25 13:45:16договор с приложения (процедури с ниска стойност)Приложение № 3 към договор № ЗОП - 38/25.09.2017 г.2017-09-25 13:45:44
000012017015300102017-11-13 15:28:58ДРУГОИнформация за изпълнен договорИнформация за изпълнен договор2017-11-13 15:29:04