Българско национално радио

Възложител: Българско национално радио
АОП номер: 9066983
№ на ел.преписка: 2017-O-004
Описание: „Доставка, монтаж, настройка, обучение на персонала и поддръжка на рентгенова система (скенер) за багаж”
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Вид на процедурата:
Обект на ОП: доставки
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012017014300012017-08-04 15:49:38обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиОбява2017-08-04 15:50:06
000012017014300022017-08-04 15:49:38документация за участие в процедуритеДокументация за участие в процедурата2017-08-04 15:50:07
000012017014300032017-08-04 15:49:38документация за участие в процедуритеОбразци2017-08-04 15:50:07
000012017014400042017-08-11 17:04:37ДРУГОЗаповед за удължаване на срока на обяватаЗаповед за удължаване на срока на обявата2017-08-11 17:04:42
000012017014400052017-08-22 13:55:42протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол на комисията за отваряне, разглеждане и оценяване на офертата2017-08-22 13:55:48