Българско национално радио

Възложител: Българско национално радио
АОП номер: 00349-2017-0019
№ на ел.преписка: 2017-0019
Описание: Доставка на звукотехническо оборудване, системи и консумативи
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Вид на процедурата: Открита процедура
Обект на ОП: доставки
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012017014400012017-09-04 15:36:22решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение за откриване на процедурата2017-09-04 15:37:01
000012017014400022017-09-04 15:36:22решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление за обществена поръчка2017-09-04 15:37:01
000012017014400032017-09-04 15:36:22документация за участие в процедуритеДокументация за участие в процедурата2017-09-04 15:37:02
000012017014400042017-09-04 15:36:22документация за участие в процедуритеОбразци2017-09-04 15:37:02
000012017014400052017-11-03 15:41:47ДРУГОСъобщение за отваряне на ценови предложенияСъобщение за отваряне на ценови предложения2017-11-03 15:41:52
000012017014400062017-11-17 15:16:16протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 1 от работата на комисията2017-11-17 15:16:21
000012017014400072017-11-17 15:16:16протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 2 от работата на комисията2017-11-17 15:16:27
000012017014400082017-11-17 15:16:16протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 3 от работата на комисията2017-11-17 15:16:32
000012017014400092017-11-17 15:16:16протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхДоклад от работата на комисията2017-11-17 15:16:37
000012017014400102017-11-17 15:16:16решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедуритеРешение за избор на изпълнител2017-11-17 15:16:42