Българско национално радио

Възложител: Българско национално радио
АОП номер: 00349-2017-0019
№ на ел.преписка: 2017-0019
Описание: Доставка на звукотехническо оборудване, системи и консумативи
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Вид на процедурата: Открита процедура
Обект на ОП: доставки
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012017014400012017-09-04 15:36:22решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение за откриване на процедурата2017-09-04 15:37:01
000012017014400022017-09-04 15:36:22решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление за обществена поръчка2017-09-04 15:37:01
000012017014400032017-09-04 15:36:22документация за участие в процедуритеДокументация за участие в процедурата2017-09-04 15:37:02
000012017014400042017-09-04 15:36:22документация за участие в процедуритеОбразци2017-09-04 15:37:02