Българско национално радио

Възложител: Българско национално радио
АОП номер: 00349-2017-0020
№ на ел.преписка: 2017-0020
Описание: Комплексно решение за управление и разпространяване на мултимедийните платформи на БНР
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Вид на процедурата: Открита процедура
Обект на ОП: услуги
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012017014500012017-09-29 11:23:06решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение за откриване на процедурата2017-09-29 11:24:25
000012017014500022017-09-29 11:23:06решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление за обществена поръчка2017-09-29 11:24:26
000012017014500032017-09-29 11:23:06документация за участие в процедуритеДокументация за участие в процедурата 2017-09-29 11:24:27
000012017014500042017-09-29 11:23:06документация за участие в процедуритеОбразци2017-09-29 11:24:27