Българско национално радио

Възложител: Българско национално радио
Име: Комплексно решение за управление и разпространяване на мултимедийните платформи на БНР
Описание: Комплексно решение за управление и разпространяване на мултимедийните платформи на БНР
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 165000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012017014500012017-09-29 11:23:06решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение за откриване на процедурата2017-09-29 11:24:25
000012017014500022017-09-29 11:23:06решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление за обществена поръчка2017-09-29 11:24:26
000012017014500032017-09-29 11:23:06документация за участие в процедуритеДокументация за участие в процедурата 2017-09-29 11:24:27
000012017014500042017-09-29 11:23:06документация за участие в процедуритеОбразци2017-09-29 11:24:27
000012017014500052017-11-10 11:30:45ДРУГОСъобщение за отваряне на ценови предложенияСъобщение за отваряне на ценови предложения2017-11-10 11:30:51
000012017014500062017-11-17 15:31:51протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 1 от работата на комисията2017-11-17 15:31:56
000012017014500072017-11-17 15:31:51протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 2 от работата на комисията2017-11-17 15:32:01
000012017014500082017-11-17 15:31:51протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 3 от работата на комисията2017-11-17 15:32:06
000012017014500092017-11-17 15:31:51протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхДоклад от работата на комисията2017-11-17 15:32:12
000012017014500102017-11-17 15:31:51решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедуритеРешение за избор на изпълнител2017-11-17 15:32:17
000012017014500112017-12-16 14:06:05договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор № ЗОП 52/07.12.2017 г.2017-12-16 14:06:05
000012017014500122017-12-16 14:04:26договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложение № 1 към договор № ЗОП 52/07.12.2017 г.2017-12-16 14:04:36
000012017014500132017-12-16 14:04:26договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложение № 2 към договор № ЗОП 52/07.12.2017 г.2017-12-16 14:04:42
000012017014500142017-12-16 14:04:26договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложение № 3 към договор № ЗОП 52/07.12.2017 г.2017-12-16 14:04:47
000012017014500152017-12-16 14:04:26договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложение № 4 към договор № ЗОП 52/07.12.2017 г.2017-12-16 14:04:52
000012017014500162017-12-16 14:04:26решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедуритеОбявление за възложена поръчка2017-12-16 14:04:58