Българско национално радио

Възложител: Българско национално радио
Име: "Избор на оператор за отпечатване и доставяне на ваучери за социални придобивки на служителите на БНР"
Описание: Избор на оператор за оптечатване и доставяне на ваучери за социални придобивки на служителите на БНР
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 70000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012017014600012017-09-29 12:01:54обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиОбява за събиране на оферти с обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП2017-09-29 12:02:22
000012017014600022017-09-29 12:01:54документация за участие в процедуритеДокументация за участие2017-09-29 12:02:23
000012017014600032017-09-29 12:01:54документация за участие в процедуритеОбразци2017-09-29 12:02:23
000012017014900042017-10-06 16:58:01ДРУГОЗаповед за удължаване на срока за получаване на офертиЗаповед за удължаване на срока за получаване на оферти2017-10-06 16:58:08
000012017014900052017-10-16 09:57:44протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол на комисията2017-10-16 09:57:50
000012017014900072017-10-20 14:22:31договор с приложения (процедури с ниска стойност)Договор № ЗОП – 44 /19.10.2017 г. 2017-10-20 14:22:42
000012017014900082017-10-20 14:22:31договор с приложения (процедури с ниска стойност)Приложение № 1 към договор № ЗОП – 44 /19.10.2017 г. 2017-10-20 14:22:48
000012017014900092017-10-20 14:22:31договор с приложения (процедури с ниска стойност)Приложение № 2 към договор № ЗОП – 44 /19.10.2017 г. 2017-10-20 14:22:53
000012017014900102017-10-20 14:22:31договор с приложения (процедури с ниска стойност)Приложение № 3 към договор № ЗОП – 44 /19.10.2017 г. 2017-10-20 14:22:58
000012017015800122018-01-08 10:08:40ДРУГОИнформация за изпълнен договорИнформация за изпълнен договор2018-01-08 10:08:45