Българско национално радио

Възложител: Българско национално радио
АОП номер: 00349-2017-0021
№ на ел.преписка: 2017-0021
Описание: "Доставка на компютри и периферна техника за нуждите на БНР"
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Вид на процедурата: Открита процедура
Обект на ОП: доставки
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012017014700012017-10-06 13:53:23решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение за откриване на процедурата2017-10-06 13:55:56
000012017014700022017-10-06 13:53:23решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление за обществена поръчка2017-10-06 13:55:57
000012017014700032017-10-06 13:53:23документация за участие в процедуритеДокументация за участие в процедурата2017-10-06 13:55:58
000012017014700042017-10-06 13:53:23документация за участие в процедуритеОбразци2017-10-06 13:55:58
000012017014700052017-10-23 13:33:11решение за промяна в случаите по чл. 27а, ал. 1 и променената документация за участиеРешение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация2017-10-23 13:33:17
000012017014700072017-10-23 13:34:38документация за участие в процедуритеИзменена документация за участие2017-10-23 13:34:43