Българско национално радио

Възложител: Българско национално радио
АОП номер: 00349-2017-0021
№ на ел.преписка: 2017-0021
Описание: "Доставка на компютри и периферна техника за нуждите на БНР"
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Вид на процедурата: Открита процедура
Обект на ОП: доставки
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012017014700012017-10-06 13:53:23решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение за откриване на процедурата2017-10-06 13:55:56
000012017014700022017-10-06 13:53:23решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление за обществена поръчка2017-10-06 13:55:57
000012017014700032017-10-06 13:53:23документация за участие в процедуритеДокументация за участие в процедурата2017-10-06 13:55:58
000012017014700042017-10-06 13:53:23документация за участие в процедуритеОбразци2017-10-06 13:55:58
000012017014700052017-10-23 13:33:11решение за промяна в случаите по чл. 27а, ал. 1 и променената документация за участиеРешение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация2017-10-23 13:33:17
000012017014700072017-10-23 13:34:38документация за участие в процедуритеИзменена документация за участие2017-10-23 13:34:43
000012017014700082017-10-31 12:13:05разясненията по документациите за участиеРазяснение № 12017-10-31 12:13:10
000012017014700092017-11-02 13:03:37ДРУГОЗаповед за спиране на процедуратаЗаповед за спиране на процедурата2017-11-02 13:03:43
000012017014700102017-11-15 12:04:57ДРУГОИнформация при производство по обжалванеИнформация при производство по обжалване2017-11-15 12:05:03
000012017014700112017-12-14 10:38:53решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПРешение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информацияРешение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация2017-12-14 10:38:58
000012017014700122018-01-10 15:34:50ДРУГОСъобщение за отваряне на ценови предложенияСъобщение за отваряне на ценови предложения2018-01-10 15:34:56
000012017014700132018-01-19 13:17:30протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 12018-01-19 13:17:36
000012017014700142018-01-19 13:17:30протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 22018-01-19 13:17:41
000012017014700152018-01-19 13:17:30протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 32018-01-19 13:17:46
000012017014700162018-01-19 13:17:30протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхДоклад2018-01-19 13:17:51
000012017014700172018-01-19 13:17:30решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПРешение за избор на изпълнител2018-01-19 13:17:56