Българско национално радио

Възложител: Българско национално радио
Име: "Доставка на компютри и периферна техника за нуждите на БНР"
Описание: "Доставка на компютри и периферна техника за нуждите на БНР"
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 2500000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012017014700012017-10-06 13:53:23решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение за откриване на процедурата2017-10-06 13:55:56
000012017014700022017-10-06 13:53:23решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление за обществена поръчка2017-10-06 13:55:57
000012017014700032017-10-06 13:53:23документация за участие в процедуритеДокументация за участие в процедурата2017-10-06 13:55:58
000012017014700042017-10-06 13:53:23документация за участие в процедуритеОбразци2017-10-06 13:55:58
000012017014700052017-10-23 13:33:11решение за промяна в случаите по чл. 27а, ал. 1 и променената документация за участиеРешение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация2017-10-23 13:33:17
000012017014700072017-10-23 13:34:38документация за участие в процедуритеИзменена документация за участие2017-10-23 13:34:43
000012017014700082017-10-31 12:13:05разясненията по документациите за участиеРазяснение № 12017-10-31 12:13:10
000012017014700092017-11-02 13:03:37ДРУГОЗаповед за спиране на процедуратаЗаповед за спиране на процедурата2017-11-02 13:03:43
000012017014700102017-11-15 12:04:57ДРУГОИнформация при производство по обжалванеИнформация при производство по обжалване2017-11-15 12:05:03
000012017014700112017-12-14 10:38:53решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПРешение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информацияРешение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация2017-12-14 10:38:58
000012017014700122018-01-10 15:34:50ДРУГОСъобщение за отваряне на ценови предложенияСъобщение за отваряне на ценови предложения2018-01-10 15:34:56
000012017014700132018-01-19 13:17:30протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 12018-01-19 13:17:36
000012017014700142018-01-19 13:17:30протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 22018-01-19 13:17:41
000012017014700152018-01-19 13:17:30протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 32018-01-19 13:17:46
000012017014700162018-01-19 13:17:30протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхДоклад2018-01-19 13:17:51
000012017014700172018-01-19 13:17:30решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПРешение за избор на изпълнител2018-01-19 13:17:56
000012017014700182018-03-12 11:22:37рамково споразумениеРамково споразумение № ЗОП -10/06.03.2018 г.2018-03-12 11:22:43
000012017014700192018-03-12 11:22:37рамкови споразумения заедно със задължителните приложения към тяхПриложение № 1 към Рамково споразумение № ЗОП -10/06.03.2018 г.2018-03-12 11:22:48
000012017014700202018-03-12 11:22:37рамкови споразумения заедно със задължителните приложения към тяхПриложение № 2 към Рамково споразумение № ЗОП -10/06.03.2018 г.2018-03-12 11:22:55
000012017014700212018-03-12 11:22:37рамкови споразумения заедно със задължителните приложения към тяхПриложение № 3 към Рамково споразумение № ЗОП -10/06.03.2018 г.2018-03-12 11:23:01
000012017014700222018-03-12 11:22:37решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедуритеОбявление за възложена поръчка2018-03-12 11:23:06
000012017014700232018-04-27 16:09:21протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол от работата на комисията2018-04-27 16:09:26
000012017014700242018-04-27 16:09:21решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедуритеРешение за избор на изпълнител2018-04-27 16:09:31
000012017014700252018-05-30 10:54:34договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор № ЗОП -20/21.05.2018 г.2018-05-30 10:54:43
000012017014700262018-05-30 10:54:34договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложение № 1 към Договор № ЗОП -20/21.05.2018 г.2018-05-30 10:54:49