Българско национално радио

Възложител: Българско национално радио
Име: "Доставка и монтаж на стелажи за съхранение на ленти в Лентохранилище Боровец"
Описание: "Доставка и монтаж на стелажи за съхранение на ленти в Лентохранилище Боровец"
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 110000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012017014800012017-10-06 14:07:28решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение за откриване на процедурата 2017-10-06 14:09:35
000012017014800022017-10-06 14:07:28решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление за обществена поръчка2017-10-06 14:09:36
000012017014800032017-10-06 14:07:28документация за участие в процедуритеДокументация за участие в процедурата 2017-10-06 14:09:36
000012017014800042017-10-06 14:07:28документация за участие в процедуритеОбразци2017-10-06 14:09:37
000012017014800052017-10-06 14:07:28проект на техническите спецификации и методиката за оценкаПриложение към техническата спецификация - Схеми на помещенията2017-10-06 14:09:37
000012017014800062017-12-05 16:50:11ДРУГОСъобщение за отваряне на ценови предложенияСъобщение за отваряне на ценови предложения2017-12-05 16:50:16
000012017014800072017-12-15 16:24:19протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 1 от работата на комисията 2017-12-15 16:24:25
000012017014800082017-12-15 16:24:19протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 2 от работата на комисията2017-12-15 16:24:31
000012017014800092017-12-15 16:24:19протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 3 от работата на комисията2017-12-15 16:24:37
000012017014800102017-12-15 16:24:19протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхДоклад от работата на комисията2017-12-15 16:24:42
000012017014800112017-12-15 16:24:19решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПРешение за избор на изпълнител2017-12-15 16:24:48
000012017014800122018-03-06 08:49:59договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор № ЗОП 9/28.02.2018 г.2018-03-06 08:50:05
000012017014800132018-03-06 08:49:59договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложение № 1 към Договор № ЗОП 9/28.02.2018 г.2018-03-06 08:50:10
000012017014800142018-03-06 09:01:17договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложение № 2 към Договор № ЗОП 9/28.02.2018 г.2018-03-06 09:01:17
000012017014800152018-03-06 08:49:59договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложение № 3 към Договор № ЗОП 9/28.02.2018 г.2018-03-06 08:50:21
000012017014800162018-03-06 08:49:59договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложение № 4 към Договор № ЗОП 9/28.02.2018 г.2018-03-06 08:50:27
000012017014800172018-03-06 08:49:59решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедуритеОбявление за възложена поръчка2018-03-06 08:50:32
000012017014800182018-11-06 16:40:26решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедуритеОбявление за изпълнен договор2018-11-06 16:40:32