Българско национално радио

Възложител: Българско национално радио
АОП номер: 00349-2017-0022
№ на ел.преписка: 2017-0022
Описание: "Доставка и монтаж на стелажи за съхранение на ленти в Лентохранилище Боровец"
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Вид на процедурата: Открита процедура
Обект на ОП: доставки
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012017014800012017-10-06 14:07:28решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение за откриване на процедурата 2017-10-06 14:09:35
000012017014800022017-10-06 14:07:28решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление за обществена поръчка2017-10-06 14:09:36
000012017014800032017-10-06 14:07:28документация за участие в процедуритеДокументация за участие в процедурата 2017-10-06 14:09:36
000012017014800042017-10-06 14:07:28документация за участие в процедуритеОбразци2017-10-06 14:09:37
000012017014800052017-10-06 14:07:28проект на техническите спецификации и методиката за оценкаПриложение към техническата спецификация - Схеми на помещенията2017-10-06 14:09:37
000012017014800062017-12-05 16:50:11ДРУГОСъобщение за отваряне на ценови предложенияСъобщение за отваряне на ценови предложения2017-12-05 16:50:16
000012017014800072017-12-15 16:24:19протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 1 от работата на комисията 2017-12-15 16:24:25
000012017014800082017-12-15 16:24:19протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 2 от работата на комисията2017-12-15 16:24:31
000012017014800092017-12-15 16:24:19протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 3 от работата на комисията2017-12-15 16:24:37
000012017014800102017-12-15 16:24:19протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхДоклад от работата на комисията2017-12-15 16:24:42
000012017014800112017-12-15 16:24:19решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПРешение за избор на изпълнител2017-12-15 16:24:48