Българско национално радио

Възложител: Българско национално радио
Име: "Избор на оператор за отпечатване и доставяне на ваучери за социални придобивки на служителите на БНР"
Описание: "Избор на оператор за отпечатване и доставяне на ваучери за социални придобивки на служителите на БНР"
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 70000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012017014900012017-10-26 14:51:59решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение за откриване на процедурата2017-10-26 14:57:52
000012017014900022017-10-26 14:51:59решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление за обществена поръчка2017-10-26 14:57:53
000012017014900032017-10-26 14:51:59документация за участие в процедуритеДокументация за участие в процедурата2017-10-26 14:57:53
000012017014900042017-10-26 14:51:59документация за участие в процедуритеОбразци2017-10-26 14:57:54
000012017014900052017-11-22 14:20:42ДРУГОСъобщение за отваряне на ценови предложенияСъобщение за отваряне на ценови предложения2017-11-22 14:20:47
000012017014900062017-12-01 13:16:47протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 1 от работата на комисията2017-12-01 13:16:52
000012017014900072017-12-01 13:16:47протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 2 от работата на комисията2017-12-01 13:16:58
000012017014900082017-12-01 13:16:47протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 3 от работата на комисията2017-12-01 13:17:03
000012017014900092017-12-01 13:16:47решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедуритеРешение за избор на изпълнител2017-12-01 13:17:08
000012017014900102017-12-11 14:01:22договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор № ЗОП 51/07.12.2017 г.2017-12-11 14:01:28
000012017014900112017-12-11 14:01:22договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложение № 1 към Договор № ЗОП 51/07.12.2017 г.2017-12-11 14:01:34
000012017014900122017-12-11 14:01:22договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложение № 2 към Договор № ЗОП 51/07.12.2017 г.2017-12-11 14:01:39
000012017014900132017-12-11 14:01:22договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложение № 3 към Договор № ЗОП 51/07.12.2017 г.2017-12-11 14:01:44
000012017014900142017-12-11 14:01:22договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложение № 4 към Договор № ЗОП 51/07.12.2017 г.2017-12-11 14:01:50
000012017014900152017-12-11 14:01:22решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедуритеОбявление за възложена поръчка2017-12-11 14:01:55
000012017014900172018-01-02 14:26:44решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедуритеОбявление за приключване на договор за обществена поръчка2018-01-02 14:26:50