Българско национално радио

Възложител: Българско национално радио
АОП номер: 00349-2017-0023
№ на ел.преписка: 2017-0023
Описание: "Избор на оператор за отпечатване и доставяне на ваучери за социални придобивки на служителите на БНР"
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Вид на процедурата: Публично състезание
Обект на ОП: доставки
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012017014900012017-10-26 14:51:59решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение за откриване на процедурата2017-10-26 14:57:52
000012017014900022017-10-26 14:51:59решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление за обществена поръчка2017-10-26 14:57:53
000012017014900032017-10-26 14:51:59документация за участие в процедуритеДокументация за участие в процедурата2017-10-26 14:57:53
000012017014900042017-10-26 14:51:59документация за участие в процедуритеОбразци2017-10-26 14:57:54