Българско национално радио

Възложител: Българско национално радио
АОП номер: 00349-2017-0024
№ на ел.преписка: 2017-0024
Описание: "Доставка на рекламни материали за нуждите на БНР"
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Вид на процедурата: Открита процедура
Обект на ОП: доставки
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012017015000012017-10-26 15:28:56решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение за откриване на процедурата2017-10-26 15:30:55
000012017015000022017-10-26 15:28:56решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление за обществена поръчка2017-10-26 15:30:55
000012017015000032017-10-26 15:28:56документация за участие в процедуритеДокументация за участие в процедурата2017-10-26 15:30:55
000012017015000042017-10-26 15:28:56документация за участие в процедуритеОбразци2017-10-26 15:30:56