Българско национално радио

Възложител: Българско национално радио
АОП номер: 00349-2017-0024
№ на ел.преписка: 2017-0024
Описание: "Доставка на рекламни материали за нуждите на БНР"
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Вид на процедурата: Открита процедура
Обект на ОП: доставки
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012017015000012017-10-26 15:28:56решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение за откриване на процедурата2017-10-26 15:30:55
000012017015000022017-10-26 15:28:56решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление за обществена поръчка2017-10-26 15:30:55
000012017015000032017-10-26 15:28:56документация за участие в процедуритеДокументация за участие в процедурата2017-10-26 15:30:55
000012017015000042017-10-26 15:28:56документация за участие в процедуритеОбразци2017-10-26 15:30:56
000012017015000052017-11-27 13:44:52разясненията по документациите за участиеРазяснение по ал. 33, ал. 1 от ЗОП 2017-11-27 13:44:58
000012017015000062017-12-14 16:40:58протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 12017-12-14 16:41:04
000012017015000072017-12-28 10:37:48ДРУГОСъобщение за отваряне на ценови предложенияСъобщение за отваряне на ценови предложения2017-12-28 10:37:54
000012017015000082018-01-12 13:57:05протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 1 от работата на комисията2018-01-12 13:57:10
000012017015000092018-01-12 13:57:05протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 2 от работата на комисията2018-01-12 13:57:15
000012017015000102018-01-12 13:57:05протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 3 от работата на комисията2018-01-12 13:57:20
000012017015000112018-01-12 13:57:05протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхДоклад от работата на комисията2018-01-12 13:57:25
000012017015000122018-01-12 13:57:05решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПРешение за избор на изпълнител2018-01-12 13:57:31
000012017015000132018-02-27 09:59:11договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор № ЗОП- 8/20.02.2018 г.2018-02-27 09:59:17
000012017015000142018-02-27 09:59:11договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложение № 1 към Договор № ЗОП- 8/20.02.2018 г.2018-02-27 09:59:22
000012017015000152018-02-27 09:59:11договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложение № 2 към Договор № ЗОП- 8/20.02.2018 г.2018-02-27 09:59:27
000012017015000162018-02-27 09:59:11договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложение № 3 към Договор № ЗОП- 8/20.02.2018 г.2018-02-27 09:59:33
000012017015000172018-02-27 09:59:11договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложение № 4 към Договор № ЗОП- 8/20.02.2018 г.2018-02-27 09:59:38
000012017015000182018-02-27 09:59:11решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедуритеОбявление за възложена поръчка2018-02-27 09:59:44